Lord Moncktons tale vedr. klimadebatten den 14. oktober 2009

Dette er den fulde version af Lord Moncktons humoristiske tale ved en begivenhed i St

Kenneth Bernhard Kjeldsen,

27/11/2009

Dette er den fulde version af Lord Moncktons humoristiske tale ved en begivenhed i St. Paul, arrangeret af Minnesota Free Market Institute. Lord Monckton er kendt for at være yderst kritisk over for de påståede menneskeskabte klimaforandringer. Han bruger således også en meget stor del af hele talen på at afdække et par af Al Gores løgne samt at modbevise bla. IPCC's og CRU's påstande om menneskeskabte klimaforandrigner ved bla. at bruge deres (og andres) kildedata til at genskabe umanipulerede grafer, der viser sandheden, som han ser det.

Da jeg ikke selv er faglig kompetent til at genskabe Lord Moncktons tabeller og grafer, kan jeg, ud fra en objektiv synsvinkel, ikke konkludere, om hans resultater er tættere på sandheden end IPCC et al's, men det lugter under alle omstændigheder lidt af, at man "fra officiel side" har pyntet på sandheden hist og her.

Se hele talen på  YouTube.

Hans slideshow med grafer og tabeller kan downloades her.

Kilde: