blogPolitik

Et tværpolitisk forum for "menigmand", med ønske om at ytre sig politisk

Daniel Holm Hansen,

04/11/2009

Et tværpolitisk forum for "menigmand", med ønske om at ytre sig politisk. Der er plads til alle - bare du vil debatere sobert og lødigt!