Løntilskud i det offentlige = spild af tid

I kølvandet på debatten om den helt håbløse og forfejlede "aktivering" af ledige hos Anden Aktør, sættes der nu fokus på den mest foragtelige form ...

Ikke angivet Ikke angivet,

20/12/2010

I kølvandet på debatten om den helt håbløse og forfejlede "aktivering" af ledige hos Anden Aktør, sættes der nu fokus på den mest foragtelige form for hvid slavehandel, nemlig job med "løntilskud" i offentligt regi.

For de, som ikke ved det, består "løntilskuddet" i, at den ansatte får lov at beholde en indtægt der svarer til dagpengene.

For såvidt er idéen udmærket al den stund man er nyuddannet og har brug for noget at skrive på sit cv. Men man skal holde sig for øje, at hver gang der ansættes en ledig i offentligt "løntilskud", er der en anden, som ikke får glæde af den stilling til en fuld løn og på lige fod med andre fastansatte.

Læs artiklen her

Kilde: