LO: Styrk de stærkeste elever

»Jeg er stærkt optaget af de svageste, men man skal ikke bare afvise, at en af løsningerne i virkeligheden er at stimulere de stærke,« siger Haral...

Ikke angivet Ikke angivet,

10/06/2010

»Jeg er stærkt optaget af de svageste, men man skal ikke bare afvise, at en af løsningerne i virkeligheden er at stimulere de stærke,« siger Harald Børsting efter at have fulgt arbejdet i regeringens rejsehold om folkeskolen:

»Jeg synes, det er en af de tanker, vi skal være friske på at prøve og lade kloge folk arbejde videre med, i stedet for per automatik at sige, at det altid er de svageste, vi skal fokusere på i skolesammenhæng,« siger LO-formanden.