Løkke vil ikke lukke grænserne endnu

Integrationsydelsen har allerede virket, men det er ikke nok

Ikke angivet Ikke angivet,

08/09/2015

Integrationsydelsen har allerede virket, men det er ikke nok. Løkkes løsning: "Vi skal sikre, at asylsystemerne i Europa fungerer, og så alle medlemslande i EU lever op til deres ansvar..." Altså noget snak om at problemerne kan løses i EU, ved at fordele anderledes mellem landene. Det kommer aldrig til at ske, og vil ikke løse problemerne selvom vi fandt en fordelingsnøgle.

"bliver bedre til at skelne skarpt mellem dem, der flygter fra krig, og dem, der er migranter..." en næsten umulig opgave at efterforske og desuden ligegyldig, såvel moralsk og i praksis.

"Flere midler til nærområderne..." noget ,der aldrig er dokumenteret og med garanti ikke vil virke eftersom befolkningsvæksten er det grundliggende problem. Flere midler til lægehjælp, medicin og mad vil blot forøge befolkningstilvæksten.

Lad os nu få den grænsekontrol tilbage!