Ligestilling uden lige indsats

                             Mænd         Kvinder Under 15 timer             97           145   15-36 timer                142           440   37 t...

Andreas Jakobsen,

30/11/2010

                             Mænd         Kvinder

Under 15 timer             97           145  

15-36 timer                142           440  

37 timer                     630           474  

38-48 timer                368           190  

49 timer og derover     172            36  

Uoplyst                        2              3            

                                1411        1288

AKU6: Beskæftigede (1000 personer) efter normal ugentlig arbejdstid, alder og køn

www.statistikbanken.dk

Det forekommer mig at i debatten om ligestilling tages der sjældent højde for arbejdsønsker. I flg. tabellen Beskæftigede (1000 personer) efter normal ugentlig arbejdstid, alder og køn fra Danmarks statistik ses at andelen af mænd der arbejder mere end 37 timer er væsentligt højere end hos kvinder. Antallet af mænd der arbejder rigtig meget - dvs. over 48 timer om ugen er næsten 5 gange højere end kvinder.

Jeg tror der blandt de fleste er en opfattelse af at dem der når topstillinger normalt hører til gruppen af mennesker der arbejder mest.

Det bør derfor ikke kunne undre nogen at der findes en stærk overvægt af mænd i ledelsesjob - der er simpelthen langt flere topmotiverede mænd end kvinder på arbejdsmarkedet så der er alt for få kvinder at vælge imellem sammenlignet med mænd.

Så hvis der virkelig skal opnås en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsesjob må der simpelthen ske et holdningsskift hos kvinder - de må arbejde mere og dermed øge udbuddet af potentielle kandidater til topjobs.

Se forøvrigt en anden spændende tabel:

Beskæftigede (1000 personer) efter tid, køn, alder og arbejdstidsønske

Der fortæller om folks ønsker mht. arbejdstid. Her ses at 6,65% af kvinderne ønsker at arbejde mere mens kun 5% af mænd ønsker at arbejde mere - tilgengæld ønsker 12,3% af kvinderne at arbejde mindre mens kun 9,22% af mændende ønsker at arbejde mindre.

Der er altså heller ikke noget der tyder på at kvinderne ønsker at arbejde mere - snarer tværtimod.

(så befolkningen bliver nok ikke lykkelige over 12 minutter mere ideen - Villy og Helle glem den ide.).

Kilde: