Lidt statistik om indvandring fra ikke-vestlige lande og kriminalitet

Jeg sidder lige nu med to sider fra www

Ikke angivet Ikke angivet,

14. december 2013

Jeg sidder lige nu med to sider fra www.dst.dk åbne.


På den den ene side har jeg hentet befolkningsantallet fra samtlige ikke-vestlige indvandrere fordelt på enkeltlande og årstal fra 2008-2012.


På den anden side har jeg hentet antal dømte for strafferetslige overtrædelser i alt, samt de "slemmeste" af de personfarlige enkeltovertrædelser: Voldtægt, manddrab, forsøg på manddrab, alvorlig vold, særlig alvorlig vold og røveri. Disse er også fordelt på enkeltlande og årstal og indeholder kun ikke-vestlige lande.


Hvis man kigger på statistikken ser man hurtigt, at der er et mønster, og at journalisters og meningsdanneres hidtidige opdeling af indvandrere i "ikke vestlig" og "vestlig" indvandring, når vi snakker kriminalitet er ret misvisende. Mønsteret er, at MENA-indvandrere, ikke ikke-vestlige indvandrere generelt, er overrepræsenteret i den alvorlige kriminalitet.


Nogle eksempler: 


I 2012 boede der 14.307 i Danmark med vietnamesisk baggrund. I den femårige periode fra 2008-2012 blev 0 dømt for voldtægt, 3 for manddrab, 0 for forsøg på manddrab, 12 for alvorlig vold, 0 for særlig alvorlig vold, og 7 for røveri.


I 2012 boede der 17.112 i Danmark med somalisk baggrund, kun lidt flere end med vietnamesisk. I den femårige periode fra 2008-2012 blev 11 dømt for voldtægt, 5 for manddrab, 0 for forsøg på manddrab, 107 for alvorlig vold, 2 for særlig alvorlig vold, og 233 for røveri.


Hvad har Somalia og Vietnam til fælles? Jo, de fleste (syd)vietnamesere og somaliere flygtede til Danmark på grund af borgerkrig. Man hører tit de radikale café latte vælgere påstå, at somaliere er kriminelle på grund af borgerkrigen og de rædsler, de har oplevet. Men hvordan vil de så forklare, at vietnamesere kan finde ud af at opføre sig ordentligt? De skal ikke prøve at bilde mig ind, at borgerkrigen i Somalia var værre, end de rædsler, vietnameserne blev udsat for fra både amerikanernes og i særdeleshed Viet Congs side.


Men hvad har Vietnam og Somalia så IKKE tilfælles? Svaret er simpelt: Arabisk kultur og Islam. Jeg vil ikke konkludere, hvorfor somaliere er ekstremt kriminelle i forhold til vietnamesere, om det er på grund af Islam, eller om borgerkrigen i Somalia virkelig VAR værre end borgerkrigen i Vietnam. Det må være op til læseren at vurdere og tolke.


Et andet eksempel:


I 2012 boede der 9989 i Danmark med kinesisk baggrund. I den femårige periode fra 2008-2012 blev 0 dømt for voldtægt, 0 for manddrab, 0 for forsøg på manddrab, 1 for alvorlig vold, 0 for særlig alvorlig vold, og 1 for røveri.


I 2012 boede der 60.390 i Danmark med tyrkisk baggrund. Derfor har jeg divideret antallet af domme med 6 for at sammenligne med de ca. 10.000 kinesere. I den femårige periode fra 2008-2012 blev 2,1 dømt for voldtægt, 1,5 for manddrab, 1 for forsøg på manddrab, 29 for alvorlig vold, 0,66 for særlig alvorlig vold, og 36,2 for røveri.


Hvad har Kina og Tyrkiet tilfælles? De er begge relativt fredelige lande, men tyrkernes kriminalitet er adskillige længder foran kinesernes. 36 gange så mange røverier, og 29 gange så meget vold.
Men hvad har de så ikke tilfælles? Islam.


Det sidste eksempel:


I 2012 boede der 11.111 i Danmark med sri lankansk baggrund. I den femårige periode fra 2008-2012 blev 0 dømt for voldtægt, 2 for manddrab, 0 for forsøg på manddrab, 12 for alvorlig vold, 0 for særlig alvorlig vold, og 16 for røveri.


I 2012 boede der 21.642 i Danmark med pakistansk baggrund. Derfor har jeg divideret antallet af domme med 2 for at sammenligne med de ca. 11.000 sri lankanere. I den femårige periode fra 2008-2012 blev 1 dømt for voldtægt, 1 for manddrab, 3 for forsøg på manddrab, 20 for alvorlig vold, 0,5 for særlig alvorlig vold, og 34,5 for røveri.


Hvad har Sri Lanka og Pakistan tilfælles? Ikke meget. Men der er to interessante ting, de ikke har tilfælles. Sri Lanka har fornylig afsluttet en meget brutal borgerkrig. Pakistan er relativt fredeligt sammenlignet med Sri Lanka, men alligevel er kriminalitetsraten blandt herboende pakistanere langt højere. Dette bringer mig til det, de ikke har tilfælles: Islam.


Der er et mønster. MENA-indvandrere er generelt mere kriminelle end østasiater. Selv hvis man sammenligner mellem krigshærgede og relativt fredelige lande. Ja, selv hvis man giver de fredelige MENA-lande den fordel at sammenligne med et land, der er mindre fredeligt end det selv er, er kriminalitetsraten højere.