Lidt færre offentligt forsørgede - Danmarks Statistik

Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 er antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige faldet med 9

Niels O,

15/07/2015

Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 er antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige faldet med 9.100 til 1.080.800. Set over det sidste år har der ligeledes været en svagt faldende tendens, hvorved det samlede antal 16-64-årige på offentlig forsørgelse er faldet med 19.000 siden første kvartal 2014. Hvis man, som tidligere, i stedet fokuserer på antallet af offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagerne, har der siden første kvartal 2014 i stedet været et fald på hele 27.400 til et nuværende niveau på 757.900. Alle tal, der er nævnt i teksten, er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for normale sæsonudsving.

Det ligner da en god trend, når man ser kurven med ex. SU. Tilbage på 2008 niveau.