Liberalismens falit...nej da, men måske andre -isme ideologier er...

En vis Hr

Torben Nielsen,

11/02/2011

En vis Hr. cogitans, har tidligere lagt et indlæg, hér på 180 grader, hvor han henviser til en artikel om svær udnyttelse, på det danske arbejdsmarked, af mennesker fra andre lande.

Med nedenstående tekst, udbeder den gode Hr. cogitans sig, debatørerne på sitet, at argumentere for overskriftens, malende, påstand.

Jeg har valgt at vise dele af  ”debatten” fra Hr. cogitans indlæg i sin helhed (næsten) for overblikkets skyld.

Liberalismens Fallit

Der er formentlig adskillige herinde, som vil bestride dette. Jeg vil gerne høre argumenter for, at dette ikke har noget med liberalismen at gøre...og gerne nogle mere originale argumenter end at "under sand liberalisme ville alle vilkårerne være helt anderledes. Derfor fejler liberalismen under den nuværnde samfundsstruktur".

Én enkel debattør kommenterer, herefter artiklen (enkelt er udeladt):

Jeg har svært ved at se, hvad slavearbejde har med liberalisme at gøre? Er det fordi at det ikke er staten der plyndrer folks tilværelse, men en anden tvangsorganisation?

Ang. hovedargumentet, så kan det desværre ikke gøres mere originalt. Slaveri kunne naturligvis også forefindes i et frit samfund. Hvorfor tror du at vi mener at vores samfundsmodel er utopisk? Vi mener blot at staten er en nytteløs funktion, for ellers skulle de vel ikke tvinge penge ud af vores lommer.

Hr. cogitans svar (enkelt udeladt):

Jeg er imponeret over, at der trods alt er en liberalist herinde, der har mandsmodet til at forsvare sine overbevisninger. Næh, min argumentation skal skam ikke findes i de typiske virkelighedsfjerne floskler, der fyres af om "staten", "tyveri" og lignende. Men et åbent samfund - uden grænser (omkring landet) - hvor arbejdskræften og alt andet også har frie bevægelsesmuligheder, hvor der ikke føres kontrol med noget som helst (da det jo på mærkværdig vis slavebinder befolkningen...), så bliver resultatet (naturligvis) hurtigt, at nogle folk udnytter andre folk. Vel at mærke mere end hvad de nuværnde kapitalistiske regler giver grundlag for. Dermed opstår slaveriet igen. Mange herinde har argumenteret for, at arbejdskræften skulle have frie grænser, og at folk fra andre lande frit skulle kunne rejse hertil, uden at der skulle føres nogen som helst kontrol med noget what so ever...og her ses resultatet så. Surprice!

En enkel bemærkning herfra til den gode Hr. cogitans, skal være: Lad dig blot imponere én gang til, for undertegnede har så sandelig mandsmod til, at forsvare mine overbevisninger.

Lad mig, indledningsvis, henlede den gode Herres opmærksomhed på det forgangne – altså, historien: Det var i realiteten først efter Karl Marx at egentlige socialistiske samfund blev etableret rundt om i verden, herunder bl.a. Sovjetunionen og senere Folkerepublikken Kina m.fl. Socialistiske (kommunistiske) samfund, som alle blev bygget på slavelignende forhold for masserne – kun en lille elite sad på flæsket og lod sig sandelig ikke inspirere til at ”gøre alle lige”.

At fremsætte et postulat om, at liberalisme er lig med slaveri, er så langt ude i fantasiens uforglemmelige korridor, at selv Steen og Stoffer synes virkelige i forhold til.

Mennesker som ”holder” slaver er ikke en skid – med mindre slaveforholdet er aftalt...men dét er jo en anden historie – de er ikke, hverken liberale, socialister, borgerlige eller kommunister. De er bare mennesker!

Liberalisme omhandler bl.a.: Frihed. Alle mennesker har ret til deres frihed – frihed til at tænke, frihed til at uddanne sig, frihed til at være, frihed til at eje, frihed til at arbejde, frihed til at ytre sig, frihed til at sige nej osv. Personlig frihed – så vidt vides har slaver ikke personlig frihed – og frihed til at vælge deres eget liv og gøre med sig selv som dé ønsker. Mennesker med liberale holdninger – fra ultraliberale til socialliberale – har, generelt, ikke ønsker om at begrænse den enkeltes frihed, hvorfor slaveri ikke, i sin grundform, kan forenes med liberalisme.

Jeg er godt klar over, at det kan være en anelse vanskeligt, at holde styr på alle de -isme ideologier, som eksisterer. Dog må jeg bede om, ikke, at forveksle liberal-isme med f.eks: kommun-isme, eller social-isme. Begge ideologier bygger nemlig på, at begrænse individets frihed – ingen frihed til at tænke, ingen frihed til at være, ingen frihed til at eje, ingen frihed til at ytre sig, ingen frihed til at nej og ingen frihed til at vælge sit eget liv og gøre med sig selv som man ønsker. Kun ”friheden” til at: Arbejde, uddanne sig og ”frihed” til at gøre som staten siger. Den slags -isme ideologier kan i langt større grad, forenes med slaveri.

Igen må vi en anelse tilbage i historien. De samfund, som gennem menneskets historie, har haft den højeste: Kulturelle, intellektuelle, økonomiske og fredeligste udvikling har alle været: Åbne samfund, med åbne grænser til dén verden samfundet har været en del af. Det er alle samfund, som har respekteret friheden og forstået, at håndtere de ulemper, der naturligt, følger med friheden.

Alle de samfund, som gennem menneskets historie, har haft den dårligste: Kulturelle, intellektuelle og økonomiske udvikling har, ligeledes, haft den voldeligste udvikling og de har været de mest lukkede samfund med lukkede grænser til den verden de har været en ”del” af. Seneste eksempel, er Egypten – lukket samfundsstruktur med statsstyring på langt de fleste områder – hvor folket nu, endelig, har fået nok af undertrykkelsen af deres personlige frihed og frihed til at: Tænke, tro, ytre sig, arbejde, uddanne sig, til at være og vælge deres eget liv og gøre med det hva' de ønsker.

Et åbent samfund med åbne grænser til omverdenen, medfører ikke automatisk: Slaveri, fattigdom og udnyttelse – derimod medfører det: Tolerance, rigdom og samarbejde. Et åbent samfund, hvor friheden trives og tilskyndes udvikler sig – også historisk set – lang bedre og hurtigere end lukkede samfund, hvor friheden ikke trives (tillades) og tilskyndes. Lukkede samfund medfører ikke: Tolerance, rigdom (kun til en lille elite) og samarbejde men derimod: Slaverilignende levevilkår, fattigdom (for flertallet) og udnyttelse (eliten ”sidder” på masserne).

I min – begrænsede – viden og indsigt, står det lysende klart, at liberalisme ikke, automatisk, medfører slaveri, eller slavelignende levevilkår. Ej heller, medfører den automatisk, udnyttelse eller andre frihedsberøvende og usympatiske følger. Dermed postulerer jeg ikke, at disse ikke findes i ”åbne” liberale samfund – men jeg postulerer, at de findes i mange såkaldte: Socialistiske og kommunistiske samfund, der tilmed er – mere eller mindre – lukkede.

Blot fordi man har en overvejende liberalistisk overbevisning, medfører det – igen – ikke automatisk, at man er overbevist om, at ka' mennesker ikke klare sig selv, ka' de sgu bare dø på gaden. Eller, hvis mennesker ikke har råd til læge/hospital er det sgu bare ærgerligt. Liberale tanker og holdninger er først og fremmest baseret på: Frihed og de muligheder, som friheden medfører.

Vort lille samfund er ved at lukke sig for omverdenen (ingen udefra gider, efterhånden komme til Danmark), staten vokser og vokser og begrænser den enkeltes frihed (man ka' snart ikke følge méd i alle de regler, som vi efterhånden er belemret med), intolerancen har vidunderlige vilkår (alle muslimer er sgu selvmordsbombere og ska' testes af Pia, hvis de vil ind), skattetrykket stiger og stiger men hva' kommer der ud af dét? (der spares og spares på ydelser, spenderes og spenderes på bureaukrati) og iværksætning bliver mindre og mindre (mindre iværksætning = færre arbejdspladser).

Min overbevisning er følgende: Hvis Danmark fortsætter dén udvikling og ikke i tide lader friheden få luft og lys til at blomstre – hvis vi graver os dybere og dybere ned i bureaukratiets pløre og stikker hovedet i sandet – får vi besøg af ”lånehajerne” fra EU inden alt for længe...og så kommer danskerne – i mange år frem – til at leve på ”slavelignende” vilkår...

Kilde: