Liberal Alliance til Venstres bagland: Vi kan sikre efterlønsreform

"Jeg vil bare sige til Venstres bagland: I skal håbe på, at Liberal Alliance kommer i Folketinget efter næste valg og får de afgørende mandater

Ole Birk Olesen,

19/04/2010

"Jeg vil bare sige til Venstres bagland: I skal håbe på, at Liberal Alliance kommer i Folketinget efter næste valg og får de afgørende mandater. For så vil vi trække Venstre i den rigtige retning - netop mod et opgør med efterlønnen," siger Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, efter at en rundspørge hos Venstres lokalformænd har vist, at syv ud af ti vil have forhøjet efterlønsalderen.