Liberal Alliance på hårdere kurs?

Efter at have læst 180grader

_slettet_bruger_833 Ikke angivet,

08/02/2010

Efter at have læst 180grader.dk et par måneder, synes jeg at have lagt mærke til følgende undertone "mellem linierne", dog uden at være helt sikker. Derfor spørger jeg nu:

Kan det passe, at der er nogle liberale individier som stemmer DF fordi de mener at en islamisering af Danmark er en større trudsel mod friheden, end socialismen (en SF + S regering) ?

Kan det passe, at disse individer tænker sådan, ikke fordi de generelt er racister og hader alt fremmed, men er bekymrede pga. udtalelser fra højtstående islamiske personligheder (f.eks. imamer), om at deres erklærede mål er, at indføre Sharia-lovgivning i Danmark?

... og at disse individer ville bekæmpe yderligtgående højreradikale, venstreradikale, eller religiøse, hvis erklærede mål er, at omstyrte det danske demokrati, og erstatte det af enten et totalitært venstre- / højre-styre, eller religiøst styre?

Og sidst, kan det passe, at disse individer ikke stemmer LA fordi de synes kursen er for "blåøjet" eller "eftergivende", til trods for, at disse individer er liberale frihedselskere, og derfor mere naturligt hører til hos LA end DF? Fordi de mener, at selvfølgelig skal vi være tolerante, men ikke direkte naive eller dumme?

Jeg har ikke svarene, men jeg har selv læst LA's politiske programmer igennem, og fundet dem måske en smule idealistiske og måske en smule ukonkrete. Men for nylig lagde jeg mærke til, at tonen under "Udlændinge og integration" var blevet en smule mere bestemt (eller måske har jeg bare først lagt mærke til det nu). Se følgende udklip fra LA's principprogram, og det jeg har markeret med fed+kursiv.

Kan det passe, at LA har lagt sig på en lidt hårdere kurs?


"Udlændinge og integrationDanmark skal stå ved sine forpligtelser i forhold til internationalekonventioner og give asyl til de mennesker, som er på flugt fraregimer, der undertrykker friheden og forfølger sine egne borgere.Udlændinge med efterspurgte kvalifikationer skal være velkomne tilat komme til Danmark for at yde et bidrag, så længe de respektererlandets love og accepterer at tage økonomisk ansvar for sig selv.Opholds- og arbejdstilladelse bør derfor gives efter objektive krav somuddannelse, indkomst og formue.Nyankomne udlændinges adgang til offentlige ydelser bør begrænses.Integration - forstået som aktiv deltagelse i arbejds- ogsamfundslivet - bør omfatte alle bosiddende i Danmark.Integrationsindsatsens fremmeste opgave erat skaffe folk i arbejde, modvirke radikalisering og styrke demokratiet.Kræfter, der undergraver Danmarks identitet som et åbent, vestligtsamfund, skal mødes med konsekvent modstand. Demokratiet skal kunne slåfra sig.Danmark skal ikke være et fristed for udenlandske kræfter, derstøtter terror og undertrykkelse. Medlemskab af sådanne organisationerskal være tilstrækkeligt til at afvise visum, opholds- ogarbejdstilladelse.Religiøse mindretal skal have lov til at udøve deres religion, menreligiøse hensyn kan aldrig stå over demokratiet og ytringsfriheden."

Kilde: