Liberal Alliance: Lad skolerne bestemme selv

Selvfølgelig er det da både forkert og sørgeligt, at der er mænd i det her land, som ikke vil tillade deres koner at deltage i almindelige forældre...

Einer T. Ludvigsen,

04/02/2010

Selvfølgelig er det da både forkert og sørgeligt, at der er mænd i det her land, som ikke vil tillade deres koner at deltage i almindelige forældremøder. Men forbud og regler er ikke vejen frem. Problemerne skal løses ude i lokalsamfundene, på den enkelte skole og i den enkelte familie. Det offentlige skal skabe rammer, der gør det muligt at gøre op med ligestillingsproblemer, men det offentlige skal ikke detailstyre alting, siger Simon Emil Ammitzbøll.