Liberal Alliance går ind for åbne grænser og lukkede kasser

"

_slettet_bruger_668 Ikke angivet,

13/01/2013

"...men stemmer for åbne kasse og åbne grænser" siger kritikerne.

180grader blev oprindeligt lanceret af Ole Birk Olesen som et modsvar på den mainstream media, der nægtede at kalde venstreekstremisterne fra ungdomshuset i København for andet end "de unge." Sitet har altid været åbent for alle og den sidste tid har der været en række indlæg og kommentarer fra DF'ere og nationalliberale.

Det har medført to ting, som jeg gerne ville tage op.

For det første dukker der useriøse artikler op fra DF-folketingskandidater, som denne der hævder at Obama (på trods af 20 års kirkegang) er muslim (http://www.180grader.dk/Politik/obama-gav-milliarder-til-det-muslimske-broderskab-al-arabiya-news).

For at sige det som det er, så har jeg som borgerlig ikke lyst til at blive associeret med folk med sølvpapirshatte. Men det er for såvidt heller ikke værre end at det er et velfungerende afstemningssystem på 180grader, der nok rydde op i det.

For det andet, så mødes næsten alle mine indlæg med kommentarer om at LA "jo går ind for åbne kasser" overfor udlændige eller ihvertfald stemmer for det. Selv om det kun er for 5% af den danske befolkning at udlændigespørgsmålet er afgørende for hvor de sætter deres kryds (http://www.information.dk/250768), og at det ikke er en mærkesag for mig, så stiller jeg gerne op til en debat om det. Derfor har jeg forslået at der oprettes en tråd til det, og eftersom ingen andre har gjort det, så håber at vi kan samle den vigtige debat her:.

For sagen er nemlig at udlændingedebaten desværre ofte er præget af misinformation, og det gælder også her på 180 grader.

Tag f.eks. den ofte gentagede påstande om, at LA har været med til at afskaffe starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Fakta er imidlertid at LA stemte imod begge disse ændringer. (http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l36/31/46/afstemning.htm#dok)


Tag dernæst aftalen om afskaffelsen af det rigide, tåbelige og bureaukratiske pointsystemet, der holdt velkvalificerede udlændinge ude af Danmark. Aftalen blev kaldt en "lempelse" af DF. Men fakta er at aftalen bestemte at familiesammenførte for fremtiden skal bestå og selv betale for en danskprøve, og at en familiesammenført ægtefælle skal have været i Danmark i fem år uden arbejdsløshedsunderstøttelse, før han eller hun kan få permanent opholdstilladelse (http://www.bt.dk/politik/la-farvel-til-rigidt-bureaukratisk-og-taabeligt-pointsystem)


Javist, antallet af asylansøgere i Danmark er højere i 2012 end i 2011, men det er faktisk også situationen i samtlige af vores nabolande (http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/statistik-anlage-asyl-geschaeftsbe og medmindre man altså tiltro lovændringer i lille Danmark evnen til at få flere folk til at flygte til hele Europa, så lyder det ret hult at sige at aftalen har flere asylansøgere.

Der har i denne folketingssamling ikke været meget som Liberal Alliance har kunne stemme for, men vi har alligevel deltaget i de to forlig, fordi de hver for sig har bragt os et meget lille skridt - men dog et skridt - videre i forhold til det, vi egentlig ønsker: åbne grænser og lukkede kasser. Indtil det kan ske, vil der være halvåbne grænser og halvlukkede kasser. Det var situationen før forligene, og det er der stadigvæk.

Lovene lige nu er ikke meget forskellige fra, hvad Fogh havde i midten af sin periode, med halvåbne grænser og halvlukkede kasser.

Det er ikke godt nok, og hvis LA får de afgørende mandater, så vil det også ændre sig til det mere fornuftige.

Kilde: