Lene Espersen: Det er ikke store skridt, men de er i den rigtige retning

De Konservatives formand, den nyudnævnte udenrigsminister Lene Espersen, lagde på dagens pressemøde i Statsministeriet ikke skjul på, at regeringen...

Ole Birk Olesen,

24/02/2010

De Konservatives formand, den nyudnævnte udenrigsminister Lene Espersen, lagde på dagens pressemøde i Statsministeriet ikke skjul på, at regeringens initiativer for at sikre fremtidens danske økonomi ikke er tilstrækkelige. Adspurgt hvorfor regeringen ikke vil gennemføre reformer af dagpenge og efterløn, som landets økonomer mener er nødvendige, svarede hun, at oppositionen med Socialdemokraterne i spidsen blankt har afvist at røre ved de områder tidligere. Og at regeringen er bundet af forlig med oppositionen.

"Vi tager fat på nogle af de området, hvor det måske er muligt at få Folketinget til at være med til at trække det her i den rigtige retning. Selvom det ikke er de store skridt, man så tager nu, men måske lidt mindre skridt, så er det skridt i den rigtige retning, og alt sammen skridt som er med til at forverede os på den udfordring, som vi måske engang møder i 2014, 2015 og 2016. Det, synes jeg, er den politisk kloge måde at gøre det på. Det eneste, man ikke må gøre, er at sætte sig over i et hjørne og surmule og sige 'øv, de vil ikke være med til noget - nu må jeg bare sidde her og gentage mig selv som en anden senator Cato'," lød det fra Lene Espersen.

Hun udtrykte dog håb om, at også oppositionen vil ændre syn på behovet for reformer.

"Det er vigtigt at sige, at den her dagsorden er kommet for at blive. Nu prøver vi at udfordre Folketingets partier på nogle områder for at se, om vi kan nå nogen vegne der, og så tror jeg også, at man vil se, at den udfordring, vi har, er en stor øvelse, som vi skal igennem. Forhåbentlig kan det få Folketingets partier til at påtage sig den samme ansvarlighed, som Det Konservative Folkeparti og Venstre i dag giver udtryk for," sagde Lene Espersen, som i sit oplæg betonede nødvendigheden af at gøre mere på længere sigt, end regeringen nu er villig til at lægge frem:

"På den længere bane vil regeringen føre en aktiv reformpolitik og også tage de nødvendige initiativer for at sikre, at arbejdsudbuddet øges frem mod 2020. Flere skal i ordinær beskæftigelse, og færre skal forsørges af det offentlige. I dag har vi 700.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, der er afhængige af offentlige overførsler. Det kan vi ikke være bekendt, hverken overfor de mennesker, der holdes udenfor fællesskabet, eller overfor de mennesker som går på arbejder hver dag og betaler skat til at finansiere overførslerne. Derfor lægger vi nu i en tid, hvor oppositionen allerede er trukket i valgkampsdragten og ikke er til sinds at gøre meget, op til, at vi alligevel vil forsøge at starte en reformproces ved at lægge op til ændringer af førtidspensionssystemet. Vi synes, at det er et fattigt land, der behandler folk, der f.eks. har en psykisk sygdom, ved bare at placere dem på en passiv forsørgelse resten af livet. Hvis der er en mulighed for, at man kan slippe af med ens psykiske sygdom eller andet, der gør en ude af stand til at være aktiv på arbejdsmarkedet, så skal den mulighed udnyttes. Derfor starter vi en proces ved at forhandle med de partier, der står bag førtidspensionssystemet, om en reform. På samme måde vil vi meget gerne reformere vores SU-system. Vi vil meget gerne tilskynde studerende til at gøre deres uddannelser færdige tidligere. Og vi vil derudover tage initiativer til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere fra udlandet, både til private virksomheder, men også tl centrale velfærdsfunktioner i f.eks. sundhedsvæsenet," sagde Lene Espersen.

Kilde: