Leder: Truet frihed

Det er OICs argument, når man kræver begrænsning af ytringsfriheden med henvisning til, at det skal være forbudt at krænke religioner

Mie Harder,

27/12/2009

Det er OICs argument, når man kræver begrænsning af ytringsfriheden med henvisning til, at det skal være forbudt at krænke religioner. Man insisterer på, at det er ideer og ikke individer, der har rettigheder. Det er bekymrende, at der er så stor uklarhed om frihedens grundlag i de åbne samfund. Danmark og EU bør hurtigst muligt afskaffe blasfemi- og racismeparagraffer. Hvis ikke risikerer vi, at de love vil blive skærpet, fordi det multikulturelle samfunds mange tabuer vil kræve beskyttelse mod hån, spot og latterliggørelse. Friheden vil i så fald blive det første offer.