Leder: Et wake up Call fra Vestas

 kuren for længst er anvist

Ikke angivet Ikke angivet,

28/10/2010

 kuren for længst er anvist. Vi skal øge vores arbejdsstyrke ved at droppe efterlønnen og tvinge flere af vore veluddannede over i den private sektor. Vi skal have skatter og afgifter reduceret, så de ikke presser lønnen op og forværrer vores konkurrenceevne. Vi skal have privatiseret store del af den offentlige sektor, så vi kan kommercialisere den viden, der findes her, og få den omsat til eksport. Og så skal vi uddanne os langt bedre og med større vægt på de tekniske fag. 

Kilde: