Leder: Atomkraft? Ja tak

Atomkraft er en forholdsvis billig og miljøvenlig energikilde

Slettet Bruger,

15/10/2009

Atomkraft er en forholdsvis billig og miljøvenlig energikilde. De danske politikere behøver ikke være så bange for den.

En ny meningsmåling viser, at danskernes modstand mod atomkraft er faldende. Hver tredje adspurgt ønsker, at Danmark skal satse på atomkraft i fremtiden, hvilket betyder atomkraft er mere populær i den danske befolkning end gas, olie og kul.

I Folketinget er holdningen dog fundamentalt anderledes. Politikerne holder stædigt fast i den omkring 25 år gamle beslutning om, at atomkraft ikke skal indgå i energiforsyningen i Danmark. Atomkraft er siden da blevet mere effektiv, mere driftssikker og naturligvis billigere, men politikernes holdning har ikke ændret sig. Ikke engang det faktum, at næsten alle Danmarks nabolande benytter sig af atomkraft har rokket ved de danske politikeres kontante afvisning af atomkraft.

Det er beklageligt, at det forholder sig sådan. Atomkraft er nemlig ikke blot en af de billigste energikilder, men er - ifølge en rapport fra den britiske regering - også en af de mest miljøvenlige. Selv når man tager højde for miljøbelastningen ved eksempelvis opgravningen af uran og opførelsen af selve atomkraftværket, er atomkraft en af de energikilder som udleder mindst CO2 per kilowattime. I disse CO2-fikserede dage skulle man tro, at atomkraft derfor ville være noget nær den hellige gral, men det er desværre ikke tilfældet.

At opføre en eller flere atomkraftværker i Danmark er naturligvis ikke noget som kan gøres på en enkelt nat. Det vil kræve store ændringer af det danske elsystem, og det vil rejse et par svære spørgsmål om placeringen af atomkraftværkerne samt håndteringen af det radioaktive affald. Disse diskussioner er dog desværre ikke mulige når den samlede politikerskare konsekvent kvæler debatten om atomkraft før den overhovedet er startet. Derfor burde det også være på tide, at de store borgerlige partier gør som befolkningen og dropper atomkraft-forskrækkelsen.

Kilde: