Lavine af EL-krav endte i ingenting - "godt" gået

Er der noget Enhedslisten kan, så er det at kæfte op - og er der noget de ikke kan, så er det at levere resultater

Christian Melgaard,

12/11/2012

Er der noget Enhedslisten kan, så er det at kæfte op - og er der noget de ikke kan, så er det at levere resultater.

Efter megen råben og skrigen og trusler om ikke længere at være støtteparti blev der først stillet ultimative krav, men de blev siden skiftet ud med knap så ultimative krav, og det endte med den rene og skære ingenting - bortset fra en narresut.

Enhedslisten har været med i koret af kritikere, der har bebrejdet den tidligere regering, at de gav for meget efter for DF, og nu har både VK og DF reelt fået en for dem mere acceptabel finanslov end EL på trods af at sidstnævnte skal lægge ryg til hele den tykke bog.

Det endte da også med at næsten halvdelen af landsledelsen stemte imod forliget, med det resultat, at finansloven reelt hviler på et enkelt medlem af EL´s landsledelse. Dertil kommer, at den interne kritik i EL´s bagland fortsætter fordi folketingsgruppen har handlet i diorekte modstrid mod en landsmødevedtagelse. Ikke det bedste udgangspunkt for regeringens fortsatte navigeren.

"Godt" gået af EL -og ikke mindre "godt" gået af regeringen, som ved sin tiltræden proklamerede at det var slut med blokpolitik og snævre flertal.