Lavere skat - fordi Danmark også fremovre skal være rigt

Hvis man beskatter cigaretter højere i Danmark, så vil folk købe færre cigaretter i Danmark – og sådan er det med alle skatter

_slettet_bruger_668 Ikke angivet,

12/11/2012

Hvis man beskatter cigaretter højere i Danmark, så vil folk købe færre cigaretter i Danmark – og sådan er det med alle skatter. Hvis man beskatter arbejde højere i Danmark, så vil folk arbejde mindre i Danmark.

Danmark har Europa-rekord i skattetryk. Det har vi fordi et politisk flertal har et ønske om, at vi alle skal være lige og har valgt at gøre dette ved at beskatte de rige så meget, så vi alle bliver lige fattige. Det er naturligvis idioti og vi bør udstille det igen og igen.

At sænke skat gør det mere attraktivt at uddanne sig, at starte egen virksomhed og at give den en ekstra skalle på jobbet. Vores nabolande har en efter en sænket skatterne og resultatet har været det samme: flere er kommet i arbejde og de samlede skatteindtægterne er steget. Det skal vi også gøre i Danmark.

Derudover skal vi gøre skattesystemet enklere. Det kan ikke være rigtigt, at vi har et skattesystem, der er så kompliceret, at ikke engang vores statsminister kan finde ud af det. Vi vil gøre op med det virvar af afgifter og særskatter, som er blevet til i et forsøg på at styre vores adfærd. Et retfærdigt skattesystem er et enkelt skattesystem.

Lav skat er nøglen til den sunde og stabile velfærd, der er grundstenen i det danske samfund. Det var det, som i sin tid gjorde Danmark til et rigt land, og det er det, som igen kan gøre Danmark til et rigt land.