Lars vil hive DR i retten (del 2)

Her kommer forsættelsen af Lars kamp mod DR, som bærer præg af at fløjlshandskerne for alvor smides af begge parter! På den ene side hævder Lars...

_slettet_bruger_678 Ikke angivet,

30/11/2009

Her kommer forsættelsen af Lars kamp mod DR, som bærer præg af at fløjlshandskerne for alvor smides af begge parter! På den ene side hævder Lars, at den tvungne licensopkrævning krænker hans menneskrettigheder. Omvendt mener DR´s jurist at Lars´s frihedskamp, i virkeliheden er et bevidst forsøg på at chikanenere DR´s medarbejdere. Har Lars gået overstregen? Er DR´s licensopkrævere usyldige ofre i Lars frihedskamp? Læs videre og Bedøm selv. Et brev i den mere seriøse afdeling 14/10-09: Kære DR Jeg sad og kiggede lidt på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og det slog mig, at jeres inddrivelse af medielicens muligvis krænker mine menneskerettigheder idet: Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling. Man kunne forestille sig, at jeg var så økonomisk presset, at jeg simpelthen ikke turde at være licenspligtig (fordi jeg selvfølgelig ikke vil bryde gældende lovgivning) og derfor defacto helt afskar mig selv fra frit at modtage oplysninger ad elektronisk vej. Det ville i så fald kraftigt begrænse min frihed til at "modtage eller meddele oplysninger eller tanker". Om I er en "offentlig myndighed" kan man jo diskutere, men jeg er sikker på at der kan argumenteres temmeligt overbevisende for, at I er noget der kan sidestilles med en sådan, så hvis I vælger at fastholde det moralsk uretmæssige krav i mod mig, synes jeg, at det kunne være interessant at slå lidt på ovenstående bestemmelse. Har det politiske og juridiske sekretariat nogen holdning til den måde at anskue tingene på? Og finder I, at I muligvis overtræder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 stk. 1? Jeg ser frem til at høre fra jer. Mange mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV Tlf: 29612088 Kære Lars Kragh Andersen, Tak for din e-mail. Der er DRs opfattelse at medielicensen ikke er i strid med EMRK’s art. 10. Medielicens opkræves i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 429 af 27. maj 2009 med de ændringer der følger af lov nr. 426 af 30. maj 2009 (herefter radio- og fjernsynsloven). Medielicens er en apparatafgift som bidrager til finansiering af en samfundsopgave - public service broadcasting. Medielicensen må - henset til dels overvejelserne bag ordningen og dels til medielicensens størrelse - anses for værende en proportional byrde at pålægge indehavere af licenspligtige apparater. Såfremt du i øvrigt har bemærkninger til radio- og fjernsynsloven herunder medielicensen, kan du rette henvendelse til Kulturministeriet, som er ressortministerium for det pågældende område. Med venlig hilsen Christian Kære Christian - og hvem der ellers er CC og BCC Jeg er ikke jurist, men efter min ydmyge tolkning kan medielicens på alle moderne apparater sagtens tolkes som at være i strid med den pågældende artikel. Så vidt jeg kan læse mig til, er det aldrig prøvet for nogen domstol, så vi kan begge to gætte til den dag vi stiller træskoene (eller det bliver prøvet!). Din pointe: "Medielicensens størrelse - anses for værende en proportional byrde at pålægge indehavere af licenspligtige apparater" er efter min opfattelse skudt ved siden af. En "proportional byrde" er ikke at opkræve ca. 2200 kr pr. år som straf for at ville deltage i det elektroniske oplysningssamfund - det er derimod meget meget UPROPORTIONALT og nærmest samfundsskadeligt. Men som du næsten selv fremfører, er det hos kulturministeriet, at det meste ansvar for den vanvittige konstruktion "medielicens" (eller licens i det hele taget) ligger. Personligt tror jeg dog, at man hos DR har klappet i sine fede hænder, da ordningen blev indført - og man har sikkert også hjulpet medielicensen godt på vej dengang ideen blev født. Men tak for svaret - jeg sætter pris på din ildhu! Mange mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen -------------------------------------------------------------------------------- From: [email protected] To: [email protected] Date: Thu, 15 Oct 2009 15:22:51 +0200 Subject: SV: EMRK art. 10 Et brev til Lotte Boas, chef for licenskampagnerne (20/10-09): From: Lars Kragh Andersen ([email protected]) Sent: Tuesday, October 20, 2009 12:57:35 PM To: [email protected] Bcc: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Kære Lotte En lille solstrålehistorie: Jeg ved, at du har en vis erfaring med at udforme kampagner, med det formål at indkradse medielicens i strid med al sund fornuft og moral. I hvilket omfang du har succes med at omvende frihedselskende "sortseere", ved jeg ikke, men om ikke andet få du da brugt en masse af vores penge på det. Som du sikkert ved, har jeg også en interesse i spørgsmålet, idet jeg forsøger at påvirke folk til at framelde sig den monstrøse ordning. Og jeg må sige, at det går over al forventning mit ydmyge budget taget i betragtning (budgettet er på ca. 0 kr årligt - dog har jeg brugt lidt håndører på konvolutter og påklistringsplag). Folk tilkendegiver næsten dagligt, at de har frameldt sig ordningen og derved ikke støtter galskaben. Jeg er en ydmyg mand, men det gør mig helt blød og glad inden i at tænke på, at jeg sandsynligvis er medvirkende til manglende licensindtægter for mange tusinde kroner. Tilmeld dig gruppen før dine kollegaer (og Plummeren)! http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=93850846880&ref=ts Mange mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV Umiddelbart efter ovenstående var sendt skrev Christian Sonnefeld Jørgensen til mig og jeg svarede umiddelbart efter på hans mail. (20/10-09) -------------------------------------------------------------------------------- From: [email protected] To: [email protected] Date: Tue, 20 Oct 2009 13:08:13 +0200 Subject: Vedr. Deres licenssag Kære Lars Kragh Andersen, Under henvisning til Deres seneste e-mails af 6. oktober, 14. oktober, 16. oktober og 20. oktober 2009 skal jeg hermed vende tilbage i sagen. De har gennem længere tid tilsendt DR e-mails som ikke bringer nyt i sagen. Hertil kommer at De også har tilsendt medarbejdere i DR private breve og e-mails som kan anses for forulempende. Jeg skal venligst anmode Dem om at ophøre hermed. Jeg skal videre anmode Dem om at yderligere korrespondance i sagen udelukkende rettes til mig på nedenstående adresse eller e-mail. Med venlig hilsen Christian _________________________________________ Christian Sonnefeld Jørgensen Juridisk Konsulent, DR Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20, opg. 3-4 DK-0999 København C T +45 3520 3040 +45 3520 3040 D +45 3520 2094 +45 3520 2094 M +45 2854 2094 +45 2854 2094 [email protected] www.dr.dk Hej Christian I forulember mig og har oven i købet den frækhed at opkræve penge fra mig med den ene grund, at jeg (måske) ejer moderne kommunikationsteknologi. Det er her den ægte uret begåes. Jeg har tænkt lidt over min fremtidige gøren og laden i sagen og jeg vil imødekomme dig så langt som ikke mere at sende breve retur til jeres privatadresser - selvom det er det I gør til mig. Jeg har ingen intentioner om at forbryde mig mod straffeloven eller overtræde mine egne moralske grænser for rimelig opførsel, så den del af min virksomhed vil nu høre op. Dog har jeg overhoved ingen intentioner om at indstille mit skriveri til DR Licens og Programservice, hvorfor også denne returmail er sendt CC til dem i jeres afdeling jeg kender til. Opgiv jeres umoralske krav mod mig og mit skriveri bliver stoppet. Så indtil videre: Anmodning ej imødekommet. Med mange venlige hilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV Idag (21/10-09) har DR sendt mig endnu en rykker og en skrivelse, der forsøger at tale til min indre licensbataler. Jeg har selvfølgelig svaret dem og sender det retur: Brevet: Kære Christian og venner Nu har I igen haft den frækhed igen at sende mig en indkrævning for et tvangsprodukt, jeg ikke vil betale for. Oven i købet har I også sendt en skrivelse, hvor I overraskende nok fremfører en fornuftig pointe. Dog har jeg på fornemmelsen, at vi tolker det forskelligt. Jeg tillader mig at citere og kommentere udvalgte dele af skrivelsen: "Vi har pauset alle DR-produktioner, mens vi venter på din betaling." Glimrende, jeg blev faktisk meget glad, da jeg læste det! "Spøg til side. [Øv, red] Vi skriver til dig, fordi det ser ud som om, du har glemt at betale din licens. Vi har vedlagt et billede af de gode gamle pausefisk, for at minde dig om de hundredevis af tilbud på tv, radio og internettet, som DR dagligt producerer for licensen" Jeg har aldeles ikke glemt at betale. Undladelsen er skam helt bevidst og det burde I efterhånden vide. Og kunne I ikke gå over til at sende pausefisk på hele sendefladen? Det ville kræve et knap så dyrt produktionsapparat og ditto lukrativ adresse. "Betalingsservice - det nemmeste i verden Hvorfor bruge tid og penge på at flytte rundt på dyre rudekuverter og rykkere, når du kan betale dine....[bla bla, det gider jeg ikke skrive i sin helhed, red] Jeg skal fortælle jer hvorfor, jeg gider at bruge tid og penge på det: Det er et ufravigeligt PRINCIP. Det var i hovedtræk, det jeg fandt interessant at kommentere i jeres skandaløse brev. Dog beder I mig i slutningen af skrivelsen om at ringe til jer, hvis der skal rettes op på "fejlen". Måske en mulighed jeg dagligt skulle forfølge. Slutteligt er spørgsmålet blot, til hvem i DR-huset jeg skal sende galskaben tilbage til? Måske Lotte. Det er vel hende, der har drømt det op. Med mange venlige mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV tlf: 29612088   Jeg skal afslutningsvis igen gøre opmærksom på at alle breve er taget fra Lars facebookgruppe http://www.facebook.com/group.php?gid=93850846880. Sidste del af Lars´s brevudveksling med DR kan læses i morgen.

Kilde: