Lars.R.Møller:Overvindelse af modstand mod at dræbe.

I mit sidste indlæg fra Lars Møllers bog :"VI SLÅR IHJEL,og lever med det

Regner Reinhardt Møller,

12/05/2010

I mit sidste indlæg fra Lars Møllers bog :"VI SLÅR IHJEL,og lever med det." var overskriften:"Findes der modstand mod at dræbe" og i forfatterens logiske sans er overskriften
derfor nu: "Overvindelse af modstand mod at dræbe."
Modstanden mod at dræbe kan overvindes eller omgås ved anvendelse af flere forskellige tek-
nikker.For at forstå dette,er det nødvendigt at belyse en sådan teknik.
AFSTAND.
Mange studier har vist,at jo længere afstand,man dræber på,jo mindre betyder det psykologisk
på udøverne.Afstanden skal være så tilpas stor,at udøveren ikke kan opfatte sit eller sine ofre
som mennesker.Flybesætninger,skibsbesætninger,artillerister og i nogle tilfælde kampvogns-
folk er beskyttet af et mentalt skjold,der beskytter dem psykologisk og sætter dem i stand til
ubevist at overbevise sig selv om,at de bekæmper mål ikke mennesker.Jo tættere,man kom-
mer på sit offer,jo større bliver den mentale belastning for udøveren.
AUTORITET OG GRUPPE.
I 1961 udførte forskeren og socialpsykologenStanley Milgram på Yale Universitetet et forsøg,
der senere blev berømt.Eksperimentet viste,at et almindeligt menneskes lydighed over for en
autoritet er langt større, end mennesket selv tror.Milgram ønskede at undersøge,hvordan al-
mindeligt gældende regler som orden,regler,normer,lydighed og pligtfølelse påvirker det enkel-
te menneskes valgfrihed,samvittighed og evt. oprør mod autoriteter.Hensigten var at finde en 
forklaring på,at man f.eks. i Nazityskland under anden Verdenskrig kunne får store dele af 
befolkningentil at akceptere og til at udføre grusomme handlinger imod andre mennesker,
uden at de nægtede eller gjorde oprør.Han ønskede at undersøge,om det kunne tænkes,at
krigsforbryderne blot fulgte ordre,og var bundet af lydighed til en autoritet med egne regler.
Forøget beviste,at uanset hvilken psykisk ballast, en person havde, ville personens hand-
linger blive helt anderledes, når han eller hun indgik i en gruppe,fordi gruppesammenholdet 
bevirkede ,at gruppen fik en slags kollektiv idenditet,som fik den enkelte person til at tæn-
ke på en anderledes måde,end hvis vedkommende havde været alene.Denne form for erken-
delse har været erkendt op gennem historien,udgør baggrunden for militære enheders op-
bygning.  
 

Kilde: