Lars R. Møller."VI SLÅR IHJEL,og lever med det."(4)

Først og fremmest vil jeg rette en stor tak til de mange svende m/k,som har besvaret mine skemaer på helt frivillig basis

Regner Reinhardt Møller,

21/04/2010

Først og fremmest vil jeg rette en stor tak til de mange svende m/k,som har besvaret
mine skemaer på helt frivillig basis.Når man læser soldaternes besvarelser,hvoraf en
stor del er bragt her i bogen ,vil man erfare,at soldaterne har vist mig en særdeles stor
tillid og fortrolighed,hvilket jeg betragter som et ridderslag.En lige så stor tak for de man-
ge sympatitilkendégivelser,der er tilflydt mig via skemaerne.
Jeg har dog valgt at begrænse mig til emnet:At slå ihjel,hvorfor jeg vil bede om forståelse
for,at jeg ikke denne gang bringer alle de  guldkorn,som soldaterne har valgt at dele med
mig.Jeg skal også beklage,at  det lykkedes Post Danmark at smide et helt kompagnis
besvarelser væk.
Jeg har lovet soldaterne fuld anonymitet ved besvarelsen af spørgeskemaerne,og det ag-
ter jeg at holde.Jeg har med vilje ikke kaldt min undersøgelse for forskning,idet en så-
dan anvendelse af begrebet ville stille krav til metodebeskrivelse,populationsbeskrivelse,
underinddeling,besvarelseprocenter m.v. noget jeg ikke er interresseret i ,da bogen ikke
skal fremstå som et videnskabeligt projekt.
Indtil nu har 249 soldater af alle kategorier(fra menige konstabler til oberster) besvaret
mine spørgeskemaer.Disse tilhører min hoveddatabase,forkortet til HDB.Spørgeskemaet
er medtaget som bilag sidst i bogen.Af disse besvarelser har jeg så udvalgt udvalgt nogle
personer,som jeg kan se,har oplevet ekstremt stress og/eller har slået ihjel,og til dem har
jeg sendt et ekstra skema og bedt¨om,at de udfyldte det.Dette opfølgende spørgeskema
befinder sig også sidst i bogen,Indtil nu har 125 personer besvaret dette skema.
Hertil kommer,at jeg har tænkt mig at fortsætte med indsamlingen af informationer via mi-
ne spørgeskemaer,og skulle nogle af læserne have været i kamp,hører jeg gerne fra
dem på [email protected] er min hensigt ,at opdatere bogen,hvis den kommer
i flere oplag,og selvfølgelig under forudsætning af,at jeg fortsat får noget at arbejde med.

Kilde: