Lars R. Møller." VI SLÅR IHJEL,og lever med det."(3)

Det er ikke nyt,at folk dør i krig,men herhjemme kom det som lidt af en overraskelse

Regner Reinhardt Møller,

19/04/2010

Det er ikke nyt,at folk dør i krig,men herhjemme kom det som lidt af en overraskelse.Med
dette i baghovedet,besluttede jeg mig altså for at lave min egen undersøgelse,også selv om
den var politisk ukorrekt.Jeg havde på dette tidspunkt allerede foretaget en ret omfattende research,og efterhånden begyndte hjemkommende hold fra de internationale missioner ar ud-
vise interesse for projektet.
Denne formidling af  informationer er foregået på det uformelle niveau,hvor gamle som unge krigere ved,hvad der foregår,og udveksler erfaringer om,hvoran vi kan hjælpe hinanden.Dette
resulterede i,at jeg den 19 maj 2008 holdt mit første foredrag om at slå ihjel for det hjemkom-
mende hold 4,hvis stamenhed var 1. kompagni ved 1.panserinfanteribataljon ved Den Kon-
gelige Livgarde.Kompagniet havde smidt Taleban ud af deres del af Helmand,og i forbindel-
se med foredraget havde jeg udarbejdet et sæt spørgsmål,som man kunne besvare,hvis man ellers havde lyst,hvilket mange af svendene heldigvis havde.
Jeg var på det tidspunkt chef for Hærens Kampskole,og forbløffende hurtigt blev jeg snart
herefter headhunted til et skrivebordsjob ved Hærens Operative Kommando.Dette bevirkede
at jeg i løbet af utrolig kort tid fik op til flere støttegrupper på Facebook.På denne måde
fandt jeg ud af,hvordan jeg kunne anvende Facebook til at bede veteraner om at besvare mit
spørgeskema.Antallet af udfyldte spørgeskemar steg langsomt,antallet af foredrag om at
slå ihjel blev øget,og anvendelse af nye skemaer,drøftelserne i forbindelse med de afholdte
foredrag,og en opretholdelse af undersøgelsen bevirkede .at min viden voksede,og kvalite-
ten af de afholdte foredrag steg.
Besvarelsen af spørgeskemaerne er det centrale i denne bog,kombineret med bøgerne fra
to amerikanske forskere,oberstløjtnant Dave Croosman og Dr.Alexis Artwohl,med hvem jeg
har indledt et samarbejde over Internettet,specielt fordi resultaterne af min undersøgelse
ret nøje stemmer overens med tilsvarende amerikansk forskning.

Kilde: