Lars .R. Møller."VI SLÅR IHJEL,og lever med det."(2)

Jeg har arbejdet på denne bog i rigtig mange år,fordi jeg har haft en interesse i at under- søge det mærkelige i mit eget erhverv som professionel ...

Regner Reinhardt Møller,

17/04/2010

Jeg har arbejdet på denne bog i rigtig mange år,fordi jeg har haft en interesse i at under-
søge det mærkelige i mit eget erhverv som professionel soldat.Professionelle soldater
lever som almindelige borgere i et samfund,der bygger på fælles love.En af de styrende
er."Du må ikke slå ihjel.".
Jeg har ,af flere sikkert velmenende personer,fået oplyst,at det er underligt,at jeg vil skri-
ve denne bog,fordi jeg jo ikke er psykolog.Det vidste jeg godt i forvejen!!!Kamp og arbejde
uder ekstrem er imidlertid en langt mere kompliceret sag,,der ikke kan overlades til en
enkelt faggruppe, og så gør det jo ikke noget,at man selv har prøvet at være i kamp, og
dermed kender til mange af de ting,som vores unge soldater udsættes for dagligt.Som det
vil fremgå senere,er der meget stor forskel på,om man har været der eller ej,fordi man umid-
delbart forstår mange af de ting,der foregår under kamp.
Herhjemme i Danmark foregår der ikke megen,om nogen,forskning i det,at slå andre men-
nesker ihjel,hvad det betyder for udøveren,og hvilken betydning,det kan have for hans eller
hendes videre liv.Det blev hurtigt klart,at der ikke fandtes danske undersøgelser på områ-
det.Man kan vel godt forstå det.Det er ikke politisk korrekt,at vi,i lille trygge Danmark betaler
for,i yderste konsekvens ,at slå mennesker ihjel.
Efter at kampene udenlands stiger i voldsomhed og tabene hermed,kan det ikke skjules.
Emnet er stadig et stort tabu,men sagen kan ikke skjules.Det er lidt besynderligt,at også
blandt  forvsvarets øverste chefer herskede denne opfattelse,så det var helt klart poli-
tisk "upassende",at jeg gennemførte undersøgelserne,og det fik da også nogle personel-
mæssige konsekvenser for min person,der kort vil blive berørt i næste afsnit.

Kilde: