Lærerstuderende bliver fagligt ringere

"Fagligheden på de korte fag på professionshøjskolerne er under pres, og de lærerstuderende scorer dårligere karakterer i en række fag

Ikke angivet Ikke angivet,

07/11/2011

"Fagligheden på de korte fag på professionshøjskolerne er under pres, og de lærerstuderende scorer dårligere karakterer i en række fag."