Lærerpjæk

LEDER: Københavnske skolebørn undervises reelt kun fire af ugens fem skoledage, hvis man ikke regner deres vikartimer, som for størstedelens vedkom...

Ole Birk Olesen,

25/04/2010

LEDER: Københavnske skolebørn undervises reelt kun fire af ugens fem skoledage, hvis man ikke regner deres vikartimer, som for størstedelens vedkommende ikke bruges på undervisning, med. "En af de ting, vi logisk må gøre noget ved, er sygefraværet," lyder svaret fra den politisk ansvarlige, børne- og ungeborgmester Anne Vang.

Ja, det tør sandt for dyden antydes! Skolelærerne i Københavns Kommune har gennemsnitligt 17 dages "sygefravær" om året, altså hvad der svarer til 3,5 undervisningsuge. Tre og en halv uge!

Hvis nogen tror, at det tal udtrykker lærernes reelle sundhedstilstand, så er de naive. Det er ikke et optagelseskrav på landets seminarier, at man har tilbragt alle sine somre på svagbørnskoloni, og der findes ingen undersøgelser, som viser, at læreres immunforsvar er dårligere end alle andre faggruppers. Alligevel viser en ældre opgørelse, at den almindelige lærer i København er fraværende fra sit arbejde hele ni dage om året under påskud af at være syg. Gennemsnittet trækkes op til de 17 af en mindre gruppe af langtidssyge lærere.

Også ni dages sygefravær til den almindelige lærer er vanvittigt højt. Normale mennesker har en uges sygefravær p.g.a. influenza eller lignende hvert 5.-10. år. Så kan der være et par sygedage ekstra om året p.g.a. slem forkølelse eller lignende. Men ni dage hvert år? Det er tegn på omfattende pjækkeri og ligegladhed med at udføre det arbejde, som man får sin løn for.

En undersøgelse har vist, at hver anden ansatte i den offentlige sektor synes, det er i orden at tage en pjækkedag, når man ikke har lyst til at gå på arbejde. Dét er den virkelige årsag til, at folkeskolens elever må spilde en hel skoledag med at blive "passet" af en vikar i stedet for at blive undervist af en lærer.

Problemet har været der altid, men nu siger Socialdemokraten Anne Vang altså, at hun vil gøre noget ved det - og det er da en begyndelse. Men pas på med at sætte forventningerne for højt. Resultatet kan lige så godt være, at lærerne får ret til nye øv-dage, så de ikke skal ydmyge sig til at lyve sig syge, når de gerne vil holde fri. Det er jo kommunalt, det her.

Kilde: