Lækket dokument kalder på ”globalt styre” for at takle klimaforandringer

Et fortroligt amerikansk dokument kommet London Guardian i hænde fremhæver den vedholdende agenda at skabe en struktur af globalt styre i bekæmpels...

Henrik Gøtke,

14/04/2010

Et fortroligt amerikansk dokument kommet London Guardian i hænde fremhæver den vedholdende agenda at skabe en struktur af globalt styre i bekæmpelsen af den globale klimaforandrings navn.

“Med titlen Strategic Communications Objectives og dateret den 11 marts 2010 skitserer det nøglebudskaberne som Obama administrationen ønsker at videregive til dokumentets kritikere og til verdensmedierne i opløbet til de vigtige FN klimaforhandlinger i Cancun i Mexico i november”, rapporterer The Guardian.

Avisen siger, at dokumentet “ved et uheld blev efterladt på en computer på et europæisk hotel”, før det blev videregivet til deres redaktører.

Det vigtigste punkt på planen er at “forstærke opfattelsen af, at USA er konstruktivt engageret i FN forhandlingerne i en bestræbelse på at skabe et globalt styre for at bekæmpe klimaforandringer”.

Nyheden kommer i kølvandet på afsløringerne af, at rige lande har truet med at skære i vigtig støtte til udviklingslande, hvis ikke de bakker op om aftalen opnået ved FN klimatopmødet i København sidste år.

Andetsteds i det lækkede dokument peges der på behovet for at fortsætte “fremdriften af klimaforandringshistorien” i medierne, men identificerer også behovet for at “afvæbne” kritikere og omgås traditionelle mediestrømme for at opnå dette, mere fokuserende på “nye medier”.

Dokumentet fremhæver også behovet for at “skabe en klar forståelse for CA´s (Copenhagen accord) standpunkt og vigtigheden af at operationalisere ALLE elementer”.

Selvom den endelige aftale i det store hele af både medier og klimaskeptikere blev afvist som fejlslagen, etablerede den en ramme for et globalt styre, der gennem skatter på CO2 udledning skal styre klimamidler.

Det senste lækkede amerikanske dokument kalder på operationalisering af elementerne i denne ramme.

Slutningen på teksten i aftalen erklærer, at midler opnået gennem klimafinansiering vil blive styre af en “regeringsstruktur”, og at et “højtstående panel” vil blive udpeget til at afgøre, hvor pengene skal komme fra. Praktisk betyder dette, at en FN styret struktur af globalt styre skal omgøre alle nationalstaters suverænitet i indsamling og uddeling af midler ihændekommet gennem retfærdiggørelse af klimaforandringer.

Aftalen giver også grønt lys for handelsmarkeder for CO2, der, som vi har dokumenteret, alle ejes af klimakejsere som Maurice Strong og Al Gore, der vil blive svært beriget og udbygget.

Lækkede FN dokumenter afsløret i februar fremhæver også behovet for at etablere en global regeringsstruktur per 2012 i bekæmpelsen af klimaforandringernes navn.

“Bevægelses fremad mod en grøn økonomi ville også skabe mulighed for at genundersøge nationale og globale regeringsstrukturer og overveje hvor vidt sådanne strukturer tillader det internationale samfund at reagere på nutidige og fremtidige miljømæssige og udviklingsmæssige udfordringer og udnytte fremkommende muligheder”, erklærer det lækkede hvidpapir.

Papiret skitserer, at pålæggelsen af sådanne “global regeringsstrukturer” vil opnås gennem hjælpen fra “omfattende velstandsoverførsel” fra rigere lande (i form af CO2 skatter erhvervet gennem borgere) til fattigere nationer, beløbende sig til intet mindre end 225.000 milliarder kroner.

FN´s generalsekretær Ban Ki-Moon har ikke været forlegen i proklameringen af den udfoldende agenda om en global regeringsstruktur, der skal omgøre nationale parlamenter på området klimaforandringer.

I en leder med titlen “We Can Do It” i New York Times fra oktober skrev Ki-Moon, at bestræbelser på at påføre strenge restriktioner på CO2 udledning “må inkludere en passende global regeringsstruktur”.

Han genfremlagde disse synspunkter i kølvendet på topmødet i København i december, fortællende LA Times: “Vi vil etablere en verdensregeringsstruktur, der skal overvåge og administrere implementeringen af dette”.

Sidste år ved et forum i Oxford i England kaldte Al gore også på globalt styre for at implementere globale aftaler om klimaforandringer.

Globalisterne er vedholdende, og de vil fortsætte deres fremmasen indtil de får, hvad de vil have, ikke på grund af, at miljøet er ved at kollapse, men fordi deres agenda om verdensstyre er ved at gå i stå i takt med at folk opdager den sande agenda bag den globale opvarmningssvindel.

Alligevel bliver alle der antyder, at globalt styre er på dagsordenen affejet som konspirationsteoretikere, til trods for sådanne åbne erklæringer om selve intentionen.

Teksten i det lækkede dokument:

Strategic communications objectives

1) Reinforce the perception that the US is constructively engaged in UN negotiations in an effort to produce a global regime to combat climate change. This includes support for a symmetrical and legally binding treaty.

2) Manage expectations for Cancun – Without owning the message, advance the narrative that while a symmetrical legally binding treaty in Mexico is unlikely, solid progress can be made on the six or so main elements.

3) Create a clear understanding of the CA’s standing and the importance of operationalising ALL elements.

4) Build and maintain outside support for the administration’s commitment to meeting the climate and clean energy challenge despite an increasingly difficult political environment to pass legislation.

5) Deepen support and understanding from the developing world that advanced developing countries must be part of any meaningful solution to climate change including taking responsibilities under a legally binding treaty.

Media outreach

• Continue to conduct interviews with print, TV and radio outlets driving the climate change story.

• Increase use of off-the-record conversations.

• Strengthen presence in international media markets during trips abroad. Focus efforts on radio and television markets.

• Take greater advantage of new media opportunities such as podcasts to advance US position in the field bypassing traditional media outlets.

• Consider a series of policy speeches/public forums during trips abroad to make our case directly to the developing world. Key outreach efforts

• Comprehensive and early outreach to policy makers, key stakeholders and validators is critical to broadening support for our positions in the coming year.

• Prior to the 9-11 April meeting in Bonn it would be good for Todd to meet with leading NGOs. This should come in the form of 1:1s and small group sessions.

• Larger group sessions, similar to the one held at CAP prior to Copenhagen, will be useful down the line, but more intimate meetings in the spring are essential to building the foundation of support. Or at the very least, disarming some of the harsher critics.

Kilde: