Lægemidler og klimalovgivning

Forestil dig et medicinalfirma, der søger godkendelse af et nyt lægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen baseret på følgende analyse:"Vores supercomputer...

Rasmus Hochreuter,

31/10/2010

Forestil dig et medicinalfirma, der søger godkendelse af et nyt lægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen baseret på følgende analyse:

"Vores supercomputere siger at stoffet er sikkert og effektivt. Vi har ikke nogle kliniske data til at understøtte dette, men vi kan ikke se nogen grund til hvorfor faktiske resultater skulle modsige vores computeres forudsigelser. Derudover, så vil en manglende godkendelse af stoffet være katastrofal for patienter der lider af den sygdom som lægemidlet er rettet mod. Faktisk bør alle tage stoffet præventivt for en sikkerheds skyld."

Det viser sig nu at der er uafhængige forskergrupper, som påpeger at medicinalfirmaets computerer tilsyneladende kører et program, som er ændret til at give det ønskede resultat. Disse forskergrupper kan ikke genskabe medicinalfirmaets resultater i laboratoriet.

Hvis Lægemiddelstyrelsen på trods af dette stolede 100 % på medicinalfirmaet og godkendte lægemidlet uden at forlange en kvantitativ undersøgelse af fordele og risici ved lægemidlet udført med dobbelte blindtests osv., ville Lægemiddelstyrelsen gøre sig skyldig i grov pligtforsømmelse.

Uenig? Hvorfor gælder der så ikke samme krav til kvaliteten af de data, som vi baserer indsatsen mod de angiveligt menneskeskabte katastrofale klimaforandringer på?

Hat Tip: Willie Soon, Robert Carter & David Legates

Kilde: