Læge: Myndighederne lyver - Kræft skyldes ikke livsstil, men forurening

Kræft er ikke din skyld: - "Man bilder danskerne ind, at det er deres egen skyld, de får kræft

Klaus K,

01/02/2011

Kræft er ikke din skyld: - "Man bilder danskerne ind, at det er deres egen skyld, de får kræft. Og de ser ud til at tro på det. Det er helt uhyggeligt ... Men det er forkert."

"Den helt afgørende grund til, at vi har meget kræft i Danmark er ikke livsstil. Det er partikelforurening - og den skyldes vores tætte industrialisering i forhold til andre lande."

Ordene kommer fra læge Knud Wilson, som i 1980'erne blev landskendt, da han afslørede, at luftforurening var årsag til en omfattende lungekræft-epidemi i den lille jyske fiskerby Strandby, hvor han var praktiserende læge.

Her spredte en asfaltfabrik gennem 22 år usynlige kræftfremkaldende støvpartikler ud i luften, som vinden blæste indover byens indkøbskvarter, 600 meter øst for fabrikken. Først efter ni dødsfald lykkedes det at få myndighederne til at lukke fabrikken i 1975. I dag er dødslisten oppe på 30 personer - for partiklerne kan ligge i lungerne i mange årtier, før sygdommen bryder ud.

Wilson retter et hårdt angreb på sundhedsmyndighederne og på Lægeforeningen & Kræftens Bekæmpelse, som han mener driver usand propaganda, der ensidigt lægger skylden for kræft på danskernes livsstil. Der er ikke noget specielt galt med danskernes livsstil, mener han.

Der er derimod noget galt med politikernes sløvhed med at få begrænset partikelforureningen i Danmark, siger Wilson. Den koster mange danske liv:

Politikere gør intet for at begrænse partikelforurening

“Danmark fik for noget tid siden at vide af EU, at vi gør for lidt for at bekæmpe vores høje partikelforurening. Jeg har spurgt miljøminister Karen Ellemann, hvad der er sket i den sag siden da. Intet er gjort,” siger han.

”I stedet sammenligner man os med Sverige, som har mindre kræft - og så hævder man, at årsagen er, at svenskerne ryger og drikker mindre. Men det er vrøvl. Grunden til vores høje kræftandel er, at Danmark er meget industrialiseret og tætbefolket - i modsætning til Sverige, hvor afstandene er større, og hvor kæmpe områder er dækket af skov.”

“Det ville være besynderligt, hvis svenskerne havde lige så meget kræft som vi har,” siger Wilson.

Han siger, at mange danske læger udmærket er klar over dette, men at de er afskåret fra at sige det offentligt, fordi Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen har besluttet, at den officielle holdning skal være, at danskernes livsstil - især rygningen - skal være den primære årsag til kræft.

"Jeg har været fremme med denne kritik tidligere, og hvergang får jeg mange private svar fra læger, som er enige med mig, men som ikke kan - eller ikke tør - sige meningen på bjerget imod. Og Ugeskrift for Læger bakker Kræftens Bekæmpelse op. Der foregår simpelthen en regulær censur af de læger, der har andre erfaringer,” siger Wilson.

Store penge på spil for forurenende virksomheder og deres forsikringsselskaber

Han gør opmærksom på, at der er store penge på spil for de forurenende industrier og deres forsikringsselskaber, som har gavn af Kræftens Bekæmpelses og Lægeforeningens ensidige fokus på befolkningens livsstil.

”Forsikringsselskaberne risikerer at skulle betale store erstatninger til sygdomsramte danskere og deres familier, hvis det anerkendes, at en sygdom som lungekræft reelt var forårsaget af forurening fra industrierne - og ikke af de syges rygning. Så ville de jo ikke kunne sige til dem, at kræften var deres egen skyld,” siger han.

Ingen kan vide, om dette er baggrunden for, at ejerkredsen bag forsikringsselskabet Tryg Forsikring har stor interesse for danskernes livsstil. Men det er en realitet, at Tryg Forsikring’s ejerfond, TrygFonden bruger mange penge på sit samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Og TrygFonden har for nylig også postet 17 mill i et samarbejde med Lægeforeningen.

Begge disse samarbejdsforhold har ensidigt fokus på danskernes livsstil som afgørende sygdomsfremkaldende faktor.

Læs hele artiklen her: Livsstil får skylden for kræft fra industrien