Læge Benedicte Dahlerup: Organudtagelse bør ske mens hjertet slår - 1989

Hvor mange ved egentlig hvordan organdonation foregår? Jeg gjorde ikke

_slettet_bruger_3909 Ikke angivet,

20/10/2012

Hvor mange ved egentlig hvordan organdonation foregår? Jeg gjorde ikke. Tilsyneladende er hjernedødskriteriet enormt vigtig - ikke fordi det giver anledning til hurtig 'høst' af organer efter hjertedøden, men fordi det giver mulighed for at udtage organerne MENS hjertet slår - altså FØR hjertedøden er indtruffet. Er der noget at sige til at hjernedødskriteriet bør diskuteres på baggrund af de seneste artikler om Carina og Jesper (erklæret hjernedød men overlevede).

Benedicte Dahlerup


Man kan ikke være for eller imod hjernedødskriteriet. Hjernedøden
er et uomstrideligt faktum. Man kan derimod være
for eller imod organtransplantationer. »Hjernedødskriteriet«
bliver i modificeret form brugt i dag i Danmark til at standse
udsigtsløs behandling. Det er det blevet, siden respiratoren
blev opfundet i begyndelsen af 1950’erne. Respiratoren giver
kunstig vejrtrækning, og derfor kan hjertet blive ved at
slå i en kortere periode, selv om hjernefunktionen er udslukt,
fordi hjernecellerne er uigenkaldeligt døde.


Situationen er håbløs, og videre behandling er udsigtsløs.
Derfor slukker man for respiratoren, hvorefter hjertet ophører
med at slå efter nogle minutter. Det har lægerne altid
gjort, og det mener jeg, er etisk rigtigt.

Det gør man også i
Danmark i dag, når man udfører donoroperationer med henblik
på nyretransplantationer. Da bliver respiratoren slukket
på operationsstuen, hvorefter udtagelsen af nyrerne finder
sted, når hjertet er ophørt med at slå. Dette mener jeg, er
etisk forkert. I alle andre lande, hvor organtransplantationer
udføres, udtages organerne inden respiratoren slukkes, så organet
udtages under bedst tænkelige forhold altså stadig iltet
og fuldt funktionsdygtigt.

Link til citat (PDF)

Kilde: