LÅNTE FJER: Peter Øvig prøver at smykke betonsocialismen med HIPPIERNES smukke drømme...

Jeg tror kommunisten  Øvig Knudsens mål med sin HIPPIE-historie, er at pakke 70-ernes sorte beton-socialisme, ind i HIPPIE-romantik

Ane Kirkensgaard Due,

28/10/2011

Jeg tror kommunisten  Øvig Knudsens mål med sin HIPPIE-historie, er at pakke 70-ernes sorte beton-socialisme, ind i HIPPIE-romantik.

Så de unge generationer vil fortsætte med at æde konceptet.

Men det vil ikke lykkes for ham.

For de unge bliver i stigende grad bevidste om, at socialime er en totalitær idelogi, ikke meget forskellig fra andre totalitære ideologier.

Lad mig bare minde om at det første der skete i 70-erne var at børnene mistede deres frihed og at familierne og civilsamfundet omkring børnefamilierne dermed mistede deres autonomi. 

Siden er antallet af børn med psykiske lidelser steget markant, og det samme er antallet af skilsmisser og antallet af aborter. Og antallet af offentligt ansatte, skattetrykket og stress hos menneskene. 

Risikoen for at dø af kræft, hjerteanfald og andre stressrelaterede sygdomme er langt større i Danmark end i de lande vi normalt sammenligner os med.

Hvilket sagtens kan være en følge af en tilsvarende høj institutionalisering af børn (og deres familier) fra børnene er helt små, og den stressede livsstil som denne livsstil pålægger de unge familier.

Der er ikke ret meget godt at sige om socialstaten.

mvh 

Ane K

diverse tal

Danske kvinder har den laveste stigning i middellevetiden af alle europæiske kvinder.(1, fig 4.3)

Det kan selvfølgelig skyldes at danske kvinder generelt har en meget høj middellevetid end andre kvinder i europa, og at vi er ved at ramme en slags loft (2).

Men det kan også skyldes at danske kvinders livskkvalitet er faldet væsentligt. Og livskvalitet for kvinder handler altså om i hvilken grad deres børn har det godt og kvinderne selv har indflydelse på dette.Danske kvinders indflydelse på deres børns livskvalitet og udvikling, og hvilke værdier og politiske forestillinger de opdrages med har været stærkt dalende over de seneste 40 år.

Men det er et faktum at danske kvinder i stigende grad dør af stress- og ryge-relaterede sygdomme. Faktisk overhaler vi mændene 3.

Og danske børn bliver sygere. Bl.a. er antallet af børn der får en psykiatrisk diagnose og som medicineres med psykofarmaka, steget markant. Og antallet af fede børn stiger markant.

53% af svenske kvinder vil hellere gå hjemme mens børnene er helt små (4).  

Kilde: