LA: Skoleledere skal kunne fyre lærere

Skolelederne skal selv kunne ansætte og fyre uden at spørge kommunen, mener Liberal Alliance

Torben Mark Pedersen,

07/02/2013

Skolelederne skal selv kunne ansætte og fyre uden at spørge kommunen, mener Liberal Alliance. Derfor har de fremsat et beslutningsforslag om større ledelsesbeføjelser til skoleledelserne. Det skal også betyde, at en fyret lærer ikke bare bliver flyttet til en naboskole, men skal ud og søge på ny.

Liberal Alliance så helst at skolerne blev selvejende, så hver enkelt skoleleder sammen med lærerne fandt sin egen vision for skolen og skabe den. En del af den tanke er, at skolelederne skal have større magt til at styre skolen.


"I dag ansættes lærere formelt af kommunen. Vi ønsker, at den beslutning ligger på skolerne, hos skoleledelsen. Hvis man skal være en dygtig leder, er det afgørende, at man har en direkte relation til ens ansatte, og det kræver, at man selv kan ansætte og afskedige. Vi vil fjerne kommunen som bureaukratisk mellemled og styrke skolerne", fortæller uddannelsesordfører Merete Riisager.