LA-formand anmeldt for racisme

Jeg har dags dato anmeldt Liberal Alliances formand for Københavns Storkreds, Torben Mark Pedersen, for racisme i henhold til den danske straffelov...

_slettet_bruger_1361 Ikke angivet,

03/12/2010

Jeg har dags dato anmeldt Liberal Alliances formand for Københavns Storkreds, Torben Mark Pedersen, for racisme i henhold til den danske straffelovs §266b.

Anmeldelsen er sket med Torben Mark Pedersens accept og er en direkte reaktion på en dom mod Jesper Langballe og på det forrykte i, at ytringer kan være strafbare.

Resten af indlægget er ordlyden af anmeldelsen (inkl. tastefejl),

Til: Østjyllands Politi

Anmeldelse af Torben Mark Pedersen for overtrædelse af overtrædelse af straffelovens §2266b

Undertegnede er d.d. blevet opmærksom på, at Torben Mark Pedersen på internetavisen 180grader.dk har skrevet følgende:

  • "Der er danske fædre, der voldtager deres døtre."
  • "Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt, at der er danske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt."

Udsagnene kan findes på internettet på adressen:

http://www.180grader.dk/Politik/naar-fru-justitia-ikke-er-blind

Je mener, at gerningsindholdet til §266b er opfyldt, da udsagnet er fremsat på en offentligt tilgængelig kilde og dermed bevidst søgt udbredt i en videre kreds. Endvidere mener jeg, at Torben Mark Pedersen med sine ytringer forhåner og nedværdiger danske mænd med baggrund i disses nationalitet ved både at beskylde danske mænd for at voldtage deres døtre, dræbe dem og ignorere andres voldtægter mod deres døtre.

Undertegnede finder, at gerningsindholdet er helt på linje med, hvad MF Jesper Langballe d.d. blev dømt skyldig i at opfylde, og det vil derfor krænke min retsfølelse, hvis ikke Torben Mark Pedersen sigtes for overtrædelse af §266b.

Screendump af udtalelserne er vedlagt som bilag.

Med venlig hilsen

Jens Ole Kristiansen

Kilde: