Kvindelig kommentator på Information: Kvinder er lig med misbrugte børn

Charlotte Primdahl, som jævnligt kommenterer på Informations hjemmeside, synes at være arg tilhænger af den mest vidtgående form for offerfeminisme

Camilla Paaske Hjort,

18/03/2010

Charlotte Primdahl, som jævnligt kommenterer på Informations hjemmeside, synes at være arg tilhænger af den mest vidtgående form for offerfeminisme. Her skriver hun, at kvinder er som misbrugte børn, der lever med store traumer (dvs. efter tidligere tiders kvindeundertrykkelse), som vi er nødt til at bearbejde for at blive sunde. Desværre, mener CP, er mange kvinder slet ikke bevidste om, hvor meget vi lider - der er nogle af os, der nægter at indse det - og vi vil derfor i praksis blindt understøtte det videre misbrug af vores kønsfæller. Andre kvinder er bevidste om kvinders generelle lidelser, men tror ikke, det rammer dem selv, og disse underkaster sig så frygtløst mandssamfundet (hmm?), f.eks. ved at blive prostituerede. På denne måde må det antages, at de ud fra en offerfeministisk tankegang også understøtter misbruget af kvindekønnet. Tilbage er, at stort set kun de kvinder, der tænker nøjagtigt som CP, er på rette vej. Hun læner sig i høj grad op af "falsk bevidsthed"s-teorien, og så er det som bekendt ganske svært at føre en meningsfuld diskussion.