Kvinde - kend dine kvalifikationer

I en ny undersøgelse fra EU kommissionen mener knap halvdelen af danskerne ikke, at kvinden kæmper for karrieren på samme niveau som manden

_slettet_bruger_1773 Ikke angivet,

10/04/2010

I en ny undersøgelse fra EU kommissionen mener knap halvdelen af danskerne ikke, at kvinden kæmper for karrieren på samme niveau som manden. På påstanden om at ”Kvinder er mindre villige til at slås for karrieren end mænd”, erklærer 46 procent af mændene og 48 procent af kvinderne sig enige.

Rapportens resultat kan dog ikke forklares med, at danskerne direkte undervurderer kvindernes kvalifikationer. I samme rapport erklærer 80 procent sig uenige i påstanden om ”at kvinder ikke altid har de nødvendige kvaliteter og evner til at udfylde ansvarsfulde stillinger”. EU gennemsnittet ligger kun på 70 procent.

Desuden er kvindernes generelle erhvervsfrekvens i Danmark højere end EU gennemsnittet og tæt på mændenes. Ser man på uddannelsesmønstre, er yngre kvinder i dag bedre uddannet end yngre mænd. Alligevel dominerer mænd ledelsesgangene i Danmark.

Det kan være nærliggende at tro, at dette skyldes et bevidst fravalg fra kvindens side. Specielt set i lyset af ovenstående undersøgelse. Her var kvinder og mænd enige i, at kvinder er mindre villige til at slås for karrieren end mænd.

Man skal passe på med at gøre sig til dommer over de personlige valg som kvinder eller mænd træffer. En del af forklaringen på den forholdsvis lave andel af kvindelige ledere skal sikkert findes i kvindens bevidste prioritering. Mange kvinder sætter familien højere end karrieren. Men er det hele forklaringen? Eller findes der en anden forklaring på, hvorfor kvinder handler så forskelligt fra mænd, når det gælder kampen om karrieren?

For eksempel har flere påpeget, at mænd og kvinder anskuer en jobannonce vidt forskelligt. Her vil kvinden automatisk fokusere på de (t) krav, hun ikke mener hun kan leve op til. Hun søger derfor ikke stillingen. Manden vil derimod automatisk fokusere på de (t) krav han kan opfylde. Han søger derfor stillingen. En meget generaliserende påstand vil nogen mene. Alligevel efterlader det stof til eftertanke.

Måske er det på tide, at kvinder i højere grad bliver bevidste om, at de på lige fod med mænd har mulighed for at opnå en karriere. Det kræver dog en rettet ryg og troen på egne kvalifikationer. Hverken kønskvotering eller økonomiske incitamenter vil derfor være at foretrække. Det handler derimod om, at kvinden på eget initiativ udnytter de muligheder, der ligger foran hende. Hvis hun altså ønsker det.

Kilde: