Kvaksalverøkonomi fra arbejderbevægelsen

LEDER: Der kommer meget økonomisk sludder for dagen i den offentlige debat, men LO Storkøbenhavn tager nok prisen for det værste med den pressemedd...

Ole Birk Olesen,

25/11/2009

LEDER: Der kommer meget økonomisk sludder for dagen i den offentlige debat, men LO Storkøbenhavn tager nok prisen for det værste med den pressemeddelelse, som formand Peter Kay Mortensen sendte ud tirsdag:

"Det er helt klart de lave dagpengesatser, der trykker produktiviteten i de danske virksomheder," indledte han sin åbenbaring. Ifølge Peter Kay Mortensen får lave dagpengesatser virksomhederne til at beholde medarbejdere, som for tiden ikke bestiller noget, og det får den samlede produktivitet til at falde: "Regeringen kunne gennem en krisepakke forhøje dagpengesatsen i den periode, hvor virksomhederne venter på nye ordrer, i takt med at den økonomiske situation blev forbedret," lyder derfor hans forslag.

For det første: Arbejdsgiverne holder da forhåbentligt ikke på medarbejdere, de ikke kan bruge, fordi de er bekymrede for dagpengenes niveau. Hvor har Peter Kay Mortensen denne opfattelse af arbejdsgiverne som glade julemænd fra? Den ligger i hvert fald ikke i umiddelbar forlængene af fagbevægelsens normale opfattelse af arbejdsgiverne som dumme svin, der hele tiden skal holdes i ørerne, for at arbejdstagerne kan få, hvad de har krav på. Sandheden ligger for de fleste arbejdsgivere midt i mellem: Arbejdsgiverne vil gerne give den pris, der er nødvendig for at få den arbejdskraft, de har brug for. Men de betaler sandelig da meget nødigt for arbejdskraft, som de ikke kan finde anvendelse til.

For det andet: Set med hele samfundets øjne er der ikke mere produktivitet i en dansker, som går derhjemme på høje dagpenge end i en dansker, som er i arbejde - heller ikke selvom det skulle passe, at hans arbejdsdag kun er delvist fyldt op fra indstempling til udstempling. Den sidste producerer trods alt noget, det gør den første ikke. Oven i det kommer, at høje dagpenge ansporer folk til at blive hjemme, selvom de kunne have fået et fuldgyldigt fuldtidsarbejde. I forvejen får godt hver 20. dansker mindre end 1.000 kroner ekstra at bruge af, når han eller hun er i arbejde fremfor at modtage en overførselsindkomst fra det offentlig. Forhøjes dagpengesatserne, så vil det for endnu flere ikke kunne betale sig at arbejde.

At Peter Kay Mortensens idé om at forhøje dagpengene af hensyn til produktiviteten er humbug bør kunne forstås af alle, hvis man følger synspunktet helt til dørs: Hvad ville der mon ske med danskernes produktivitet, hvis dagpengene blev forhøjet til 40.000 kr. om måneden?

Kilde: