Kurrild-Klitgaard: Det Radikale styringsparti

"Det Radikale Venstre og dets politikere ynder at fremstille partiet som ét, der er “social-liberalt”, men er det i virkeligheden vildledende mark...

Peter Kurrild-Klitgaard,

27/11/2012

"Det Radikale Venstre og dets politikere ynder at fremstille partiet som ét, der er “social-liberalt”, men er det i virkeligheden vildledende markedsføring? Man var det nok engang, og er det måske endnu i selvforståelsen. [... Men] hvad har De Radikale i dag at basere det “liberale” i deres angivelige “social-liberalisme” på?  Ikke så meget.  Som formanden for Radikal Ungdom, Ditte Søndergaard, erkendte i sommeren 2012:

”Radikale Venstre har henover sommeren udviklet sig til et forbudsparti. Et forbudsparti, der vil pakke danskerne ind i vat. Hvordan hænger det sammen med, at vi er et parti, der har en lang historie for at kæmpe for frisind?”

Det “liberale” er i stedet–via et påtaget og påtvungent “frisind” overfor folk, der er “anderledes”–blevet forvandlet til en gang politisk korrekt, næsten autoritær dyrkelse af “mangfoldigheden”.  Så længe den altså bare ikke er mangfoldig på den forkerte måde. Hvis Forbrugerrådet–en institution, som De Radikale har et nært og åndsbeslægtet forhold til–for en gangs skyld ville gøre noget nyttigt for forbrugerne, burde man måske gå efter et parti, der kalder sig én ting men i praksis er noget ganske andet."