Kronik: Hver nyfødt kommer til at skylde 900.000 kr.

Af Mads Lundby Hansen, cheføkonom CEPOS

Mie Harder,

15/12/2009

Af Mads Lundby Hansen, cheføkonom CEPOS. Med de nuværende regler vil årgang 2009 få overførsler og ydelser gennem livet, der er 900.000 kr. større end de samlede skatte- og afgiftsbetalinger. Hvordan får vi rettet op på dette underskud, når højere skat ikke er det bedste svar? Årgang 2009 må simpelt hen blive længere på arbejdsmarkedet – og arbejde mere effektivt.