Kritik af PET og flere justitsministres embedsførelse

t folketingsudvalg udtrykker på otte konkrete punkter kritik af skiftende justitsministre og Politiets Efterretningstjeneste, PET, for ikke at ...

Ikke angivet Ikke angivet,

23/12/2011

t folketingsudvalg udtrykker på otte konkrete punkter kritik af skiftende justitsministre og Politiets Efterretningstjeneste, PET, for ikke at have fortalt den fulde sandhed om PET’s registreringer siden 1968.

http://jp.dk/indland/article2645596.ece

Med udgangspunkt i denne sag, kan man passende spørge, hvor mange andre institutioner, som lever deres eget liv uagtet legaliteten af visse opgavers formulering og løsning.

Og hvor mange andre institutoner som virkelig burde sættes under lup og undersøges. Dels i forhold til de i lovene stipulerede opgaver, dels i forhold til anvendelsen af de økonomiske midler, der er tildelt.

Foruden brug/misbrug af politisk og/eller personlig indflydelse andre steder i samfundet på grund af den position/staus man oppebærer som ansat leder/embedsmand eller folkevalgt politiker i kommunalbestyrelser, regioner og folketing.

Jeg nævner i flæng: Skat,regionerne og hospitalvæsnet, Universiteter - (måske) særligt KU men også RUC og ÅU. Socialsystemet i sin helhed, Politiet og retssystemet. Fortsæt selv.

Med ønsket om bedre tider for alle

Merlyn 55

Kilde: