Kritik af HAARDERS SNIKSNAK: Informeret samtykke er som at SÆLGE ELASTIK i METERMÅL.

Du må være tydelig Haarder

Ane Kirkensgaard Due,

17/01/2011

Du må være tydelig Haarder. Du må lade være med at tale som en pamper.

I sagen hvor læger på Herlev tilsyneladende bevidst har undladt at indhente informeret samtykke til  ikke at forsøge genoplivning, siger Bertel Haarder, at retningslinjerne (om informeret samtykke) må indskærpes.

Og det er godt.

Men desværre siger han osse, at det skal ske...

 ”...under forudsætning af at alle ikke bliver begravet i den illusion at man i alle tilfælde kan sige alting til alle”,

Det er meget flapsy-hapsy, Haarder.

Så hvad mener du egentlig?

Det er tvingende nødvendigt, at du er tydelig her, for dele af sundhedsvæsenet arbejder pt med at genopbygge den autoritet som vi netop var begyndt at få bugt med, og som kravet om informeret samtykke netop skulle begrænse.

Kravet om informeret samtykke blev lavet for at give den civile borger større magt over sin egen behandling.

Det skete ud fra en erkendelse af at det er borgeren der véd hvor det gør ondt, og fordi det begyndte at gå op for offentligheden hvor mange fejl der egentlig sker i sundhedsvæsenet, som aldrig kommer til offentlighedens kendskab.

Men i disse år arbejder kredse indenfor sundhedsvæsenet altså med at genskabe det autoritære forhold til borgerne. Målet er at systemet (igen) kan forvente at borgeren ADLYDER og UDVISER TILLID. Også selvom hun eller han ikke fatter en brik af den latinske mumbo-jumbo som behandlingen præsenteres med.

Lissom i middelalderen, da "Hoc est Corpus Cristi" blev til "Hokuspokus".

Den offentligt ansattes autoritet søges genetableret som en slags præsteskab, en nærmest religiøs magisk forestilling, hvori den selvstændige voksne, vælgeren, demokratiets grundstørrelse, kan deponere sin selvstændighed og tankeløst hvile.

Et af midlerne til dette er påstanden om placebo som virkning.

Jeg forstår godt at også politikere har brug for at holde sig gode venner med de magtfulde offentlige ansatte: Vi kan jo alle komme under kniven, få smerter, have børn i institution og ældre på plejehjem eller under hjemmepleje, så det er vigtigt at være gode venner med de offentlige.

Oveni dette er politikere som Haarder endda også afhængige af, at de offentlige ikke modarbejder deres politiske mål. For det er jo svært at være direktør i et firma hvor de ansatte har magten. Især hvis man skal hente sine mandater hos de mennesker, som de ansatte har magt over.

Men netop derfor er det også så meget mere vigtigt at Haarder er tydelig her.

For Haarder kalder sig liberal.

Så hvad mener du egentlig, Haarder?

Når vi ser bort fra de ukontakt-bare uden familie, synes du så at danskerne skal finde sig i at læger og sygeplejersker autonomt stempler nogle mennesker som ikke værdige til genoplivning, og på den måde forbryder sig mod sundhedslovens kapitel 5 om informeret samtykke.

Ja eller nej?

Lovgivningen om informeret samtykke er i forvejen en meget svær lovgivning.

At indhente informeret samtykke er som at sælge elastik i metermål.

For hvornår er der informeret fyldestgørende? Hvornår er patienten ukontaktbar? Hvornår er patienten for forvirret til at tage stilling? Hvornår har patienten givet samtykke? Og til hvilken behandling?

Så hvornår er det egentlig berettiget, at lægen skriver i journalen at patienten er informeret?

Selvom loven om informeret samtykke tilsyneladende er meget tydelig, betyder  den skæve magtfordeling mellem patienter og sundhedspersonale, at den reelt er en flapsy-hapsy-lovgivning, hvor det i praksis er umuligt for pårørende, patienter, befolkning og demokrati at afgøre om den bliver overholdt: de døde taler jo ikke, og de pårørende er ofte for kede af det og har travlt med at leve videre.

Døden i det offentliges hænder efterlader et utal af betændte lukkede rum, som ingen orker at udgrave. Og det medfører, at store problemstillinger – for eksempel størrelsen af den offentlige sektor og de offentligt ansattes magt – ikke bliver diskuteret ordentligt.

Sådan har det været altid.

Men sådan skulle det jo netop ikke være mere.

Og derfor skabte man kravet om informeret samtykke og loven om aktindsigt.

Så derfor er det meget vigtigt at en liberal sundhedsminister er helt tydelig.

Så hvad mener du egenlig, Haarder, når du siger...

 ”...under forudsætning af at alle ikke bliver begravet i den illusion at man i alle tilfælde kan sige alting til alle”?

Hvis du ikke kan være tydelig om, at kravet om informeret samtykke skal opretholdes, skal du ikke længere være liberal sundhedsminister. For så er du bare endnu en levebrødspolitiker, endnu en offentlig ansat, blot endnu en pamper.

Det håber – og tror - jeg ikke du er, så tag lige og giv et tydeligt svar til fordel for danskernes ret til at blive informeret.

Jeg er fuldt ud klar over at der er undtagelser.

Det tror jeg at alle danskere er.

Men netop derfor skal du være tydelig.

Mvh Ane K

Kilde: