Krisernes top-9

1) Islam-krise Årsag til: Terror; voldelig modstand mod ikke-islamiske autoriteter i vestlige storbyer; voldelig, økonomisk og politisk jihad mod...

Nicolai Sennels,

20/10/2010

1) Islam-krise

Årsag til: Terror; voldelig modstand mod ikke-islamiske autoriteter i vestlige storbyer; voldelig, økonomisk og politisk jihad mod den ikke-islamiske verden.

2) Overbefolkningskrise

Årsag til: Konflikter om plads og resurser; udvandring; menneskeskabt forurening; fjerner grundlaget for økonomisk vækst hvilket giver plads til religiøs fanatisme.

3) Økonomisk krise

Årsag til: Gæld; inflation; arbejdsløshed; manglende vækst.

4) Fødevare-krise

Årsag til: Udvandring; konflikter; sult; fejlernæring.

5) Rent vand-krise

Årsag til: Udvandring; konflikter; sygdomme; sult og tørst.

6) Integrationskrise

Årsag til: Parallelsamfund; nedsat sammenhængskraft; ubærlige byrder for velfærdssamfundet. Se også: Islam-krise.

7) Olie-krise

Årsag til: Høje oliepriser; økonomisk uro; magtforskydning til fordel for udemokratiske magter.

8) Klima/miljø-krise

Årsag til: Forhøjet vandstand; udrydning af dyrearter og natur; tørke.

9) Politisk korrekthedskrise

Årsag til: Fakta-resistens; politikerlede; manglende rettidig omhu; manglende forsvar for vestlige værdier og disses forkæmpere.

Løsningsforslag:

Stop muslimsk indvandring; gør manglende integration så praktisk besværligt og økonomisk urentabelt, at repatriering er eneste tiltrækkende valg; betal folk i fattige lande for at få færre børn (udviklingsstøtte gives i form af mikro-bidrag, som doneres udelukkende til folk der kun får 0-2 børn); øget brug af videoovervågning, politi, gps-armbånd, forældre- og ungepålæg og indsats overfor økonomisk og social kriminalitet i kriminelle parallelsamfund; gennemfør de nødvendige økonomiske reformer; støt forskning i og brug af grøn energi og nedsæt olieforbruget så meget, at Vesten selv kan producere, hvad vi har brug for; slank EU til at være en handelsunion; sluk FN og lav et FDN (Forenede Demokratiske Nationer); beting moské-byggeri med afsværgelse af hadefulde og aggressive passager i Koranen samt anerkendelse af kvinders og ikke-muslimers ligeværd og af demokratiets suverænitet over religiøse love; mere direkte demokrati á la Schweiz (50.000 underskrifter er nok til en folkeafstemning).

- sådan lidt firkantet sagt... :-)

Kilde: