Krisen gør ondt i Høje-Taastrup Kommune.

Indtægterne falder drastisk, og udgifterne går desværre den anden vej

Ikke angivet Ikke angivet,

08/06/2010

Indtægterne falder drastisk, og udgifterne går desværre den anden vej.

Læs mere på denne link http://www.svend-erik.nu/259.html, hvor du også kan læse sparekataloget

Det er ikke holdbart, og der er derfor behov for besparelser eller indtægtsforbedringer i de kommende år. Skatten kan imidlertid ikke sættes op, så det bliver nødvendigt med besparelser, der vil betyde serviceforringelser og afskedigelse af medarbejdere.

Borgmesteren og økonomiudvalget inviterer derfor til borgermøder, hvor der gives klar besked om, hvorfor det går så galt, og hvilke svære dilemmaer politikerne står over for, når de skal til at skære i udgifterne.

Borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til politikerne og komme med gode ideer til, hvordan vi bedst sparer.

Kom derfor og deltag:
8. juni i Kulturcentret
16. juni i Byrådssalen på Rådhuset
21. juni i Festsalen på Hedehusene skole


Arrangementet på rådhuset bliver videostreamet, så der er mulighed for at følge med hjemmefra - og også for at ringe spørgsmål ind til politikerne.

Alle møderne finder sted kl. 19-20.30.


Her følger dog en foreløbig oplistning ud fra udmeldingerne og foreliggende forslag:

- Nedlæggelse af Rådhusbiblioteket, Fløng og Reerslev bibliotek
- Nedlæggelse af svømmehallen på Rønnevangsskolen
-Reduktion af rengøringsniveauet
-Takststigninger, herunder klubtakster til maximum
-Nedlæggelse af svømmeundervisningen for 4.-5.klasse
-Lukning af sommerferieaktiviteter for børn og unge
-Nedlæggelse af dagaktivitetstilbud på plejecentrene
-Nedlæggelse af stillinger i alle dele af kommunen
-36½ % af alle kommunale opgaver skal sendes i udbud over de næste 5 år uanset om det drejer sig om børnepasning eller ældrepleje
-Nedlæggelse af Høje-Taastrup Idrætspark
-Aftenkørslen med linje 116 stoppes med virkning fra  kl. 20.00
-Buslinje 117 – 118 indskrænkes med 1 tur i timen
-Nedlæggelse af skolesvømningen
-Farvel til tilskud til forsamlingshusene i Fløng og Reerslev
-Tilskud til Callistofestivalen fjernes
-Reduktion af åbningstider i daginstitutionerne
-Den årlige Pensionistskovtur og Julefest nedlægges

Kilde: