Krav om SAP-undersøgelse

Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten vil have afklaret, om det trotskistiske Socialistisk Arbejderparti (SAP) i slutningen af 1...

Morten Løfberg,

24/01/2010

Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten vil have afklaret, om det trotskistiske Socialistisk Arbejderparti (SAP) i slutningen af 1980erne og starten af 90erne ikke blot overvejede en befrielsesaktion af Blekingegadebanden men også stod bag indsmuglingen af 175 mennesker. Og i givet fald hvorfor Politiets Efterretningstjeneste (PET) tilsyneladende aldrig fortalte politiet om de kriminelle handlinger.