Krarup Undgår Påtale

"Det er Dokumentations- og Rådgivningscentret for racediskrimination, der sidste år klagede over Sørens Krarups støtte til Lars Hedegaard

Ikke angivet Ikke angivet,

01/07/2010

"Det er Dokumentations- og Rådgivningscentret for racediskrimination, der sidste år klagede over Sørens Krarups støtte til Lars Hedegaard. Centrets leder Niels-Erik Hansen er uforstående overfor Rigsadvokatens beslutning og vil nu klage  over beslutningen til Justitsministeriet."

"- Det er et mønster fra Søren Krarups side, og han bliver ved og ved med at fremsætte og støtte den slags udtalelser, som er regulære verbale overgreb. Det må få en ende. Vi har en tiltro til, at domstolene vil afprøve balancen mellem ytringsfrihed og hensynet til mennesker med anden etnisk herkomst," siger Niels- Erik Hansen."

Er det Krarup eller Dokumentations- og Rådgivningscentret for racediskrimination der er problemet?