Kraftig stigning i de kommunale udgifter

De danske kommuner har siden kommunalreformen øget deres udgifter markant

Ole Birk Olesen,

07/06/2010

De danske kommuner har siden kommunalreformen øget deres udgifter markant. Udgifterne er steget mest i Jammerbugt Kommune, hvor de er steget med knap 20 pct. pr. indbygger siden 2007.