Koranen hører hjemme i moskéen – ikke i kirken

Pia Kjærsgaard burde være gået på pension, men det er nok for meget at håbe på

Ino Overgaard Olsen,

19/04/2016

Pia Kjærsgaard burde være gået på pension, men det er nok for meget at håbe på. Jo mere tiden går, jo flere uheldige udtalelser når hun at komme med, som nu denne at koranen hører hjemme i moskeen, ikke i kirken.

Sidste halvdel af sætningen er o.k., det er første del den er gal med. Koranen hører slet ikke hjemme i Danmark. På stort set hver eneste side i koranen er der vers der strider mod blasfemiparagraffen:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Problemet er tilsyneladende at hverken politikerne eller domstolene kan finde ud af hvem eller hvilke der overtræder paragraffen. Koranforlæggerne, bibliotekerne, koransælgerne, imamerne eller hvem? Det er efter sigende der, hunden ligger begravet.

For helt ærligt hvad ligner det at kalde kristne for vantro, og i særdeleshed at opfordre til drab på os og på jøderne osv.

Og læg venligst mærke til lovens stykke 2: Det er skærpende når koranen anvendes som led i en propagandavirksomhed.