Konsulentbistand til visitation af unge

Pressemeddelelse med relevans for personer med tilknytning til fx døgninstitutioner, behandlingshjem og socialpædagogiske opholdssteder for unge

Lotte Hansen,

12/01/2011

Pressemeddelelse med relevans for personer med tilknytning til fx døgninstitutioner, behandlingshjem og socialpædagogiske opholdssteder for unge...