Konservatismens fællesskab

Af Tim Vyum og Rikki Tholstrup Jørgensen De Konservative er i krise, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse

Podia Ikke angivet,

14/10/2011

Af Tim Vyum og Rikki Tholstrup Jørgensen

De Konservative er i krise, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse. Det, der kommer som en overraskelse, er, at en liberalkonservativ linje ikke prioriteres højere af De Konservative, for netop en sådan linje ville kunne genskabe partiet og samle mange danskere under en fane, som ikke har blafret siden begyndelsen af 90'erne.

Kontrakten mellem generationerne bør vægtes højt, og familiens rolle i samfundet bør generelt opjusteres. I konservatismen er familien en grundpille, som samfundet skal bygges på, og familien er en institution, som bør være fundamental for fællesskabet. Når man med barselsregler, helhedsskoler og lukkedage tager ansvaret væk fra familierne, så bevæger samfundet sig væk fra konservatismen og erstatter det med en statslig bundet kontrakt, hvor familiens ansvar undergraves.