Økonomer uenige om skattelettelser

Slettet Bruger,

05/06/2007

Af Helene Schou Haabegaard

Den lave arbejdsløshed og høje beskæftigelse får det til at skæppe i arbejdsmarkedsfondens kasse, som er der, det såkaldte arbejdsmarkedsbidrag havner. Det betyder ifølge beregninger, foretaget af det Økonomiske Råd, at bidraget falder fra 8 til 7,8 % næste år. Det frygter rådets økonomer vil betyde en overophedning af dansk økonomi.

Men det er ikke der, det egentlige problem ligger ifølge cheføkonom hos den liberale tænketank CEPOS, Mads Lundby Hansen.

"Sænkningen af arbejdsmarkedsbidraget bør isoleret set ikke anses som et problem, da det sænker marginalskatten på arbejde, og dermed øger arbejdsudbuddet," siger han til 180Grader.dk.

Problemet er, ifølge ham, snarere at en reduktion i arbejdsmarkedsbidraget, giver anledning til en forhøjelse af overførselsindkomsterne. Det følger af lovgivningen, der tilsiger, at en sænkelse af arbejdsmarkedsbidraget skal ledsages af en forhøjelse af dagpenge, efterløn, kontanthjælp mv.

"Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi det isoleret set gør det mere attraktivt at være på overførselsindkomst. Regeringen bør derfor foreslå en lovændring, som medfører et bortfald af stigningen i overførselsindkomster," siger han til 180Grader.dk.

På spørgsmålet om hvorledes man imødekommer overophedningen af dansk økonomi, mener Mads Lundby Hansen ikke, at skatten er det rigtige instrument.

"I forhold til bekymringen for overophedning af dansk økonomi, bør regeringen dæmpe væksten i det offentlige forbrug. Det er uforståeligt, at regeringen i 2008 ønsker at øge det offentlige forbrug, dobbelt så meget som Nyrup-regeringen lagde op til for det samme år. Stigningen på knap 5 mia kr. i det offentlige forbrug næste år vil medføre en udvidelse af den offentlige beskæftigelse. Det er ikke hensigtsmæssigt, når private virksomheder ikke kan besætte ledige stillinger," siger cheføkonomen til 180Grader.dk

De automatiske lettelser skyldes, at arbejdsmarkedsbidragets størrelse bestemmes af arbejdsmarkedsfondens økonomi. Når der er overskud i arbejdsmarkedsfonden, skal arbejdsmarkedsbidraget ifølge lovgivningen sænkes. Overskuddet skyldes dels den høje beskæftigelse, som betyder flere bidrag til fonden. Men også den lave arbejdsløshed, som betyder færre udbetalinger, har en indflydelse.

Ifølge det Økonomiske Råds beregninger vil en skatte lettelse på 0,2 procentpoint svarer til 700 kr. årligt for en indkomst på 350.000 kr.

Kilde: