Økonomer advarer mod ny fødevareregulering

Prisstigningerne på fødevarer har veren over gjort det moderne for politikerne at skrotte deres gamle mantraer om at lægge told på importen af føde...

Slettet Bruger,

08/04/2008

Prisstigningerne på fødevarer har veren over gjort det moderne for politikerne at skrotte deres gamle mantraer om at lægge told på importen af fødevarer og give tilskud til eksporten. Nu gør de det omvendt: Fjerner importtolden og lægger afgift på eksporten, skriver epn.dk. I stedet for at understøtte landmændene vil politikerne nu understøtte forbrugerne, men resultaterne vil være dårlige, advarer økonomerne.

"De stigende verdensmarkedspriser sender lige nu et stærkt signal til landmændene om, at de skal øge produktionen. Det signal skal have lov at gå klart igennem, så landmændene opfanger det og reagerer. Når landmændene øger produktionen, vil det dæmpe prisstigningerne og genskabe balancen i markedet," siger Søren E. Frandsen, direktør for Fødevareøkonomisk Institut, ifølge epn.dk.

Det er denne balance som regeringer verden over nu vil hindre på lang sigt, fordi de på kort sigt vil holde fødevarepriserne nede ved at bremse eksporten og øge importen.

"Dermed slår politikerne markedsmekanismen ihjel og ødelægger landmændenes motivation til at øge produktionen. Det er særdeles bekymrende, da det kan medføre, at den aktuelle knappe forsyningssituation fastholdes, og priserne fortsætter med at stige. Det er foruroligende, hvis politikerne begynder at fokusere så meget på selvforsyning, at de ødelægger markedsmekanismerne," mener Søren E. Frandsen.

Også Verdensbanken advarer om konsekvenserne af de politiske indgreb.

"Landene bør fjerne disse farlige hindringer for handel med fødevarer. Handelshindringerne medfører øget risiko for nabolande, der mangler fødevarer, og kvæler signalerne om, at produktionen af fødevarer skal øges. Stærke politiske kræfter argumenterer nu for protektionisme og økonomisk isolation. Denne opgivende indstilling resulterer i tab og medfører, at vi ikke opnår gevinsterne af globaliseringen," understregede præsident for Verdensbanken, Robert B. Zoellick, i en tale forleden ifølge epn.dk.

[email protected]

Kilde: